Rådgivningsgruppen

Nr. 168 – Referat fra 11. juni 2002

Referat fra 11. juni 2002
Tilstede: John-Harald Wangen, Bente Nygaard, Jon Erling Hagen,
Harald Kjeldsberg, Anne Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Geir Aasgaard og Hans Kristian Lingsom (fra kl. 15.00)
Vedlegg: Ingen vedlegg.
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 167.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har ikke vært på noen møter siden sist.
Vi har ikke fått referater fra noen andre møter
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp. .
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Vi starter opp igjen tirsdag 27. august 2002.
Brev til gruppen
Brev fra FFO som inviterer oss på sommer-fest 12. juni 2002.
Det skal være på Henie Onstad eldre-senter.
Det er for sent for oss å melde oss nå.
Informasjon om sommerens Ferie-fri 2002.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett
Ikke brukt.
@ E-post
Vi har fått E-post fra Anja
hvor hun sier hun kommer på grill-festen.
Vi har fått E-post fra Kafe Steinbua
hvor de foreslår datoer for høstens Nordiske samling.
SAKER
06/02 KAFE-GRUPPE ÅLESUND
Side – 3
Vi har laget en svar E-post.
Den er allerede sendt.
Vedtak: Vi fortsetter å holde kontakten.
04/00 LA LØKKEÅSVEIEN LEVE
Vi snakket frem og tilbake
Vedtak: Vi avtaler et møte med Arbeidsgruppe FRAMTIDA til høsten,
hvor vi tar opp saken og løser knuter.
05/02 NORDISK SAMARBEID
Kafe Steinbua vil være med.
ULF i Danmark har sagt de er intressert.
John-Harald har vært med på Nordisk samling
i Uppsala i Sverige i 1986.
Forslag om å knytte det opp mot Vivil-lekene
Vedtak: Vi fortsetter saken over sommeren.
EVENTUELT
Avis-utklipp fra 6. mai 2002
om ”Fortsatt bolig-kø for funksjons-hemmede”.
Snakke med Geir og Hans Kristian om sake
Geir mener dette er en viktig sak. Kommunen er også opptatt av saken.
Jeg er kontakt-personen deres. Rådmannen har en sofa som jeg sitter i.
Det er for lite penger til å bygge nok boliger.
Invitere politikere til et møte og fortelle de om hvordan det er for oss.