Rådgivningsgruppen

Nr. 166 – Referat fra 14. mai 2002

Referat fra 14. mai 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,
Bente Nygaard og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Lars Ole Bolneset i stede for Anne Balstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 165.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Tirsdag 7. mai 2002 var Bente, John-Harald og tilretteleggerne
på møte med Arbeidsgruppa FRAMTIDA.
Se sak 04/00
Avis-utklipp
Side – 2
Jon Erling hadde med utklipp fra Budstikka 6. mai 2002.
Overskriften var ”fortsatt bolig-kø for funksjonshemmede”.
Utklippet handlet om Bærums-budsjettet 2003 – 2006
Vedtak : Vi ønsker å lage et brev om saken.
Tilretteleggerne snakker med Geir Aasgaard
om hvor vi skal sende brevet.
Vi fortsetter saken på neste møte.
Beskjeder og informasjon
Møte med NILK onsdag 22. mai klokken 17 – 19 .
Sommer-avslutning:
Vi spør arbeidsgruppa FRAMTIDA og Fredags-Styret
om de vil ha felles avslutning med oss.
Vi vil også invitere følgende samarbeidspartnere
Geir Aasgaard, Svein Finnanger, Rune Heien, Morten Vete
Anne Gerd Steffensen, Bjørn Kroksrud,
Avslutningen blir tirsdag 11. juni kl 16 til 18
Vi skal grille.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Se sak 04/00.
Internett
Ikke brukt i dag.
@ E-post
Ingen E-post.
SAKER
Side – 3
02/02 KAFE-GRUPPE I ÅLESUND
Vedtak: Alle leser vedlegg 1/165 til neste møte,
og setter spørsmåls-tegn ved det man lurer på.
05/02 NORDISK SAMARBEID
Lars Ole har snakket med Gitte hos ULF.
ULF har hatt mye å gjøre,
de har derfor ikke hatt tid til å svare på brevet vårt.
De lovet å gi oss svar før sommer-ferien.
VI fikk også vite at
ULF har ikke råd til å reise til Australia.
Vedtak: Venter med saken.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Møte med Arbeidsgruppa FRAMTIDA.
Møtet handlet om framtida i Løkkeåsveien 2.
Hovedpunktene på møtet var:
Mål:
Hva vil vi med Løkkeåsveien 2 ?
Intern organ-isering:
Hvem skal gjøre hva og bestemme hva i Løkkeåsveien 2 ?
Økonomiske ramme-vilkår:
Hvor mye penger vi har til rådighet.