Rådgivningsgruppen

Nr. 164 – Referat fra 16. april 2002

Referat fra 16. april 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,
Bente Nygård, Anne Balstad, Tove Kjevik
og Harald Kjeldsberg
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: Anne Balstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Pim Friestad
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 163.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Bente fortalte fra møte med Arbeidsgruppa Fremtida.
Se egen sak.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Det skal være en nettverks-konferanse i Bodø.
Det er SKUR (Statens Kunnskapsog Utviklingssenter for Rehabilitering)
som arrangerer konferansen.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett
Ikke søkt på nettet.
@ E-post
Ingen E-post.
Bare reklame.