Rådgivningsgruppen

Nr. 16/1994 – Kulturmelding / «Kultur i vinden»

Tre av oss har vært på idèdugnad 5. desember og møte 13. desember.

4. desember 1994 – møte nr. 25
Studentene forklarte ordet kultur-melding

Vedtak:
Vi møtes 05.12 kl.16.15 utenfor kommune-gården.

 

18. desember 1994 – møte nr. 26
Mandag 5. Desember var det møte i kommune-gården.

Det var samlet folk som er opptatt av kultur for funksjons-hemmede.

Først var alle samlet og så gikk alle i grupper.

Per var i en gruppe
som jobbet med et kultur-senter
for «hele gjengen»

Anne og tove var i en gruppe
som jobbet med bedre til-rette-lagt informasjon.

Tirsdag 13. Desember var det møte i fest-salen i rådhuset.

På dette møte var det samlet folk
som arbeider med alle for kultur i Bærum

Vedtak:
Intet vedtak

25. april 1995 nr. 34
Denne saken sto ikke på sakslisten,
men ble satt opp fordi den er så viktig.

Av en eller annen grunn kom saks-papirene så sent
at det ikke ble mulighet til å jobbe grundig med denne saken.

Vi fikk bare tid til å se på det som sto skrevet om oss.

I punktet om rådgivningsgruppen på side 26
stemmer det ikke at vi gir råd via referansegruppen.

Vedtak:
Lars Ole gir gruppens tilbake-meldinger til KKF.