Rådgivningsgruppen

Nr. 160 – Referat fra 5. februar 2002

Referat fra 5. Februar 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Bente Nygård og Harald Kjeldsberg
Meldt forfall: Anne Balstad og Lars-Ove Nordnes
Møte-leder: Lars Ole Bolneset
Tilrettelegger: Anja Bjorøy og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 159.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Bente var sammen med Astrid fra arbeidsgruppe FRAMTIDA
på møte i Funksjonshemmedes råd
torsdag 24. januar 2002.
På møtet fortalte de om arbeidet
med ”La Løkkeåsveien leve”.
Medlemmene i Rådet hørte på oss.
Rådet skal lage en uttalelse,
Før saken om
”Fritidstilbud for funksjonshemmede”
på nytt legges fram
for sektorutvalg Levekår.
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Neste møte blir kanskje flyttet til Rådhuset,
Fordi det der skal være
møte i sektor-utvalg Levekår (se sak 04/00).
Nærmere beskjed kommer på saks-listen.
FFO inviterer til kvelds-møte
Torsdag 7. februar 2002
kl. 18.00 til 21.30 i Kommunegården.
Temaet på møtet er trygde-rettigheter.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Ingen E-post.
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Side – 3
Vi snakket om hva det betyr
når politikerne sier
at de: ”Tar saken til orientering”.
Vi ble enige om at det betyr:
De har hørt saken og godtar rådmannens forslag.
Vi mener at saken slik den er skrevet nå
ikke tar opp de tingene vi er opptatt av.
Vi har ikke vært med på å lage saken.
I saks-papirene står det at
den er laget i samarbeid med RGB
det er ikke riktig.
Saken er laget av administrasjonen.
Vedtak: Vi stiller opp på møte i sektorutvalg Levekår.
01/02 ”Sammen er vi sterke”
TEMA-HELG JANUAR 2002
Følgende grupper var tilstede: Arbeidsgruppa FRAMTIDA, RGB,
Fredagsstyret, tilretteleggerne og ansatte på klubben.
Fint å være flere sammen og snakke om ting.
Vi arbeidet i mindre grupper.
Til slutt informerte vi hverandre.
Vi likte denne måten å arbeide på.
Sammen er vi sterke.
Vedtak: Vi venter på referatet.
EVENTUELT
Ikke noe spesielt.