Rådgivningsgruppen

Nr. 159 – Referat fra 22. januar 2002

Referat fra 22. Januar 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Bente Nygård og Harald Kjeldsberg
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilrettelegger: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 158.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen møter siden sist .
Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 21. januar 2002
Fra Dissimilis-konserten i konsert-huset.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Tove kommer rett etter bok-treffet på lørdag 26. januar.
Geir Aasgaard kommer på vårt møte 19. mars og 28. mai.
Tilretteleggerne kommer til å ha 3 møter
med Geir i løpet av våren.
Fritids-kalenderen er kommet for våren 2002.
Brev til gruppen
Jule-hilsen fra ULF i Veile.
De takker for besøket.
De gleder seg til å besøke oss
B.A.N.G avisa til Bærum arbeidssenter
Jack Eklund er blitt sjef for arbeidssentrene
Emma, Bærum og Convis
Kontakt med samarbeids-partnere
Harald fortalte at Bistro-gruppa har foreslått
å ha Rocke-kafe på Emma.
De ønsket å ha den på lørdagene,
Men det ble bestemt av REGA,
at det måtte være på torsdagene
Funksjonshemmedes råd har bedt RGB,
fortelle om arbeidet med saken om klubben.
Bente stiller for RGB
Lars Ole stiller som tilrettelegger.
E-post fra Ellen Kirkaas på Bekkestua bibliotek.
Ellen vil gjerne komme på møte i RGB.
Informerer om tema-kveld på biblioteket 6. mars 2002.
Ellen ønsker forslag til temaer.
Bokkafe, nye lett-leste bøker.
Hva er en lett-lest bok?
Internett
Side – 3
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Post fra Anja om konferanse 5. februar 2002.
Tema ”Fra bruker til borger”.
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Saken har vært vanskelig for oss.
Arbeidsgruppa FRAMTIDA har arbeidet med saken for oss.
Arbeidsgruppa har laget et innspill.
Samarbeidet med administrasjonen har ikke gått så bra.
Vedtak: Ingen vedtak
01/02 TEMA-HELG JANUAR 2002
Sammen er vi sterke.
Hvordan kan vi bruke hverandre?
Hvordan skal vi få vite hva de forskjellige holder på med.
Medlemmene i gruppene snakker om hva de holder på med.
Ansatte sitter utenfor og lytter.
Etterpå forteller ansatte om hva de har hørt.
På søndag arbeider vi med Handlings-plan.
Lørdag kl 13.00 til 18.00
Søndag kl 12.00 til 17.00
Vedtak: Ingen vedtak.
EVENTUELT
Ingen saker