Rådgivningsgruppen

Nr. 157 – Referat fra 18. desember 2001

Referat fra 18. Desember 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Anne Balstad,
Tove Kjevik, Bente Nygård og Harald Kjeldsberg
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: Lars Ole Bolneset
Tilrettelegger: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 15.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 156.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Laget møte-liste for våren 2002.
De møte-lederne som ønsker å ta med kake eller noe annet å spise,
må gjerne gjøre dette.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Vi ønsker å invitere Ellen Kirkaas på besøk til våren 2002.
Internett
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Referat fra turen til Danmark.