Rådgivningsgruppen

Nr. 156 – Referat fra 4. desember 2001

Referat fra 4. Desember 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, , John-Harald Wangen, Anne Balstad
og Tove Kjevik
Meldt forfall: Bente Nygård, Harald Kjeldsberg og Lars Ole Bolneset
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/156 Rådmannens plattform for 2001 – 2006
2/156 Svar på brev til Rådmannen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 155.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp om komkurranseutsetting.
Ingen ville konkurrere med kommunen.
Utklippet var fra Budstikka 19 november 2001.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Vivil skal ha jule-bord på Skui grendehus 7. desember kl 18.30 – 22.00
Brev til gruppen
Vi fikk avisa til Bærum arbeids-senter.
Den heter B.A.N.G
Dette nummeret handlet om Danmarks-turen sammen med RGB.
Rådmannens plattform 2001 – 2006
Rådmannen har laget en liste
med ting som er viktige å jobbe med
de neste 5 årene (se vedlegg 1/156).
”Samfunn for alle” nr. 6 – 2001
Lars-Ove lånte den til neste møte.
Video-prosjekt ”Fra bruker til borger”
Brev fra Rådmannen v/Lars Bjerke.
Vi får kr. 130.000 i støtte til neste år.
Geir Aasgaard blir vår kontakt-person i kommunen (se vedlegg 2/156).
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt
Internett
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Referat fra forrige møte
Side – 3
SAKER
07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001
Vi har ikke fått referatet til Wenche ennå.
Planleggingen av seminaret henger sammen med referatet,
bildene og videoen fra turen.
John-Harald har brakt hilsen fra ULF til NFU.
Tove har fortalt de hun bor og jobber sammen med om turen.
Jon Erling forteller at de på Bærum arbeids-senter
hentet inspirasjon og gode ideer fra Danmarks-turen.
De skal starte med arbeidstaker-råd og velger tals-menn etter jul.
En tals-mann tar opp saker fra fredags-møtene
og deltar 10 minutter på personal-møtene.
Lars-Ove syntes det var flott at alle 22 beboere i en base
hadde nøkkel til fellessen.
De klarte dette fint uten problemer.
Han synes også det var flott at de i ULF tok så godt i mot oss
og at de hadde laget et så fint program for oss.
At utviklingshemmede i Danmark hadde det fint
og at de fikk være med å bestemme så mye.
Vedtak: Referatet til Wenche gjennomgås og godkjennes når det kommer.
For å planlegge vårens Tema-Kveld,
må vi se på referatet, video og bilder fra turen.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
FRAMTIDA har snakket med politikerne
om penger og saken til sektor-utvalg om KLUBBENs fremtid.
Side – 4
Vi får minst like mye penger i 2002,
som det vi fikk i år.
Politikerne ønsker at klubben blir fremmet som egen sak i 2002.
Vedtak: Vi synes FRAMTIDA har gjort en god jobb.
Vi støtter det at KLUBBENs fremtid skal fremmes som egen sak,
slik politikerne også har bedt om.
EVENTUELT
Juleavslutning 18. Desember 2001
Vedtak: Vi har et kort møte i Løkkåsveien 2.
Deretter går vi ut og spiser på Egon.
Video opptak
Jon Erling sier han ikke liker å bli tatt nærfilming av,
men det å være litt i bakgrunnen er OK.
Anne, John-Harald og Tove sier at de liker å bli tatt video av
også nær-filming.