Rådgivningsgruppen

Nr. 155 – Referat fra 20. november 2001

Referat fra 20. november 01
Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald Wangen,
og Tove Kjevik
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg Anne Balstad
Møte-leder: Ingen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Wenche Jensen, Framtida og Svein Finnanger
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 153.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp
Lars Ole hadde med utklipp om arbeids-taker på Convis
som mente hun burde tjene mer enn kr. 12.- i timen.
Beskjeder og informasjon
Lars Ole kommer ikke på neste møte.
Side – 2
Brev til gruppen
Brev fra FFO, med invitasjon til jule-møte
I kantinen på Kommune-gården
torsdag 29. november 2001 kl. 19.00.
Jon Erling, Bente melder seg på innen 25.11.01.
Kontakt med samarbeids-partnere
Møte med Geir om RGB:
– Vi har fått løfte om penger til RGB for 2002.
– Geir skal være kontaktperson i 2002
Internett
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Ingen
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Vi snakket litt rundt saken før Svein kom.
Sammen med Svein snakket vi om
hvilke forandringer som må gjøres.
Et viktig punkt i saken,
er at denne startet med
vedtaket i Kommune-styret i 2000.
Vedtak: Ingen vedtak.
07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001
Side – 3
Tove var mest opptatt av arbeids-plassene
og spesielt at de hadde egen foretning utenfor.
Likte også å høre om de forskjellige bo-løsningene.
Jon Erling opplevde at alle som jobbet,
var fornøyde og glade.
Opplevde også at det ikke er alle som slipper de
utviklingshemmede til.
Bente opplevde at i den siste boligen vi besøkte,
var det mye likt som der hun bor.
Wenche var opptatt av mye, men trakk frem spesielt
Det å bestemme mer over fellesen selv,
være på ferier uten personalet,
ha mange og varierte arbeids-oppgaver på arbeids-plassene
og gjøre ting på KLUBBEN uten at det må være tilretteleggere
tilstede.
John-Harald synes innsatsen på de vernede verkstedene
var imponerende.
Og at de i ULF hadde helt alene laget kurs
for over 100 andre utviklingshemmede over 3 dager.
Vedtak: Ingen vedtak.
EVENTUELT
Høyt-lesning, det var bare to på siste forestilling.
Det har vært et møte med Anja og Kai Thoresen.
Vi ber om referat fra dette møtet.