Rådgivningsgruppen

Nr. 153 – Referat fra 23. oktober 2001

Referat fra 23. oktober 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald Wangen,
Tove Kjevik og Anne Balstad
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møte-leder: Anne Balstad
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/153 Oppdatert adresse-liste
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 152.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Jon Erling har fått nytt hjemme-nummer.
Det nye nummeret er 67 13 23 03
Side – 2
Brev til gruppen
Brev fra KLUBBEN v/Pim Friestad
Med spørsmål om når den siste Tema-kvelden skal være.
Vi ble enige om å utsette den til januar 2002.
Anne gir Pim beskjed.
Brev fra FFO med invitasjon til kvelds-konferanse
i Kommunegården, møterom M 1 i første etasje.
Temaet er handlings-programmet for perioden 2001 – 2003.
Alle er velkommen.
Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har gitt brevet (vedlegg 3/152) til Geir Aasgaard.
Han syntes brevet så bra ut.
Internett
Ikke brukt nettet i dag.
@ E-post
Lars-Ove hadde sendt over
referatet fra møtet med Service-kontoret.
Vi har fått en liste over alle kommunale råd og grupper.
Vi fikk en e-post fra en samarbeids-partner i Ålesund.
Han lurte på hvordan det gikk med oss.
Vi skrev et svar.
SAKER
Side – 3
02/01 FILM OM RGB`S ARBEID
Vedtak: Vi venter med å se på alle opptakene til jule-avslutningen.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Vedtak: Tilretteleggerne sender en e-post til Rådmannen
og sier i fra om at vi ikke er fornøyde
med det arbeidet som er gjort i saken
fra administrasjonens side.
07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001
Vi har fått svar fra Bærum arbeid-senter,
de vil sende en eller kanskje to arbeids-ledere.
Vi håper at det også blir med en fra Hauger verksted AS.
Gitte har planlagt besøk for oss,
og hun har bestilt rom på et vandre-hjem.
Lars Ole har ordnet med båt-billett.
RGB dekker reise- og oppholds-utgifter.
Det eneste man trenger er lomme-penger
og litt mat-penger.
Vi reiser med båten på onsdag 7. november
kl. 19.30 fra Oslo
og er tilbake i Sandvika på søndag 11. november
før kl. 12.00.
Jon Erling, John-Harald, Tove, Anne, Bente, Lars-Ove,
Lars Ole og Anja reiser fra RGB.
Program på turen er at
vi skal besøke tre arbeids-plasser for utviklingshemmede,
2 boliger, to fritids-tilbud og snakke med ULF.
Vedtak: Alle må søke om permisjon med lønn.
Side – 4
08/01 BOLIG-PLANLEGGING
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Lars-Ove fortalte fra siste møte.
Hva slags boliger og for hvem skal det bygges for?
John-Harald lurer på hva de tenker!
Gruppen skal skrive en rapport.
Vedtak: Vi ønsker å være med i planleggingen
av nye boliger.
10/01 KURS-DELTAGELSE
Neste møte blir litt annerledes.
Tove forteller om møte-leders oppgaver.
Anne forteller om verdens-kongress.
Bente forteller om enkelt-vedtak.
John-Harald forteller om KLUBBEN
Jon Erling forteller om lett-lest.
Harald forteller om seminaret på Emma Hjorth.
Vedtak: Vi møtes på Vernepleier-høgskolen kl. 14.00.
Vi er ferdige kl. 16.00.
EVENTUELT
Vi tenker på om vi skal gjøre noe
med det at mange må reise hjem tidlig fra KLUBBEN.
Lars Ole skal på et møte
hvor man skal snakke om en undersøkelse om
hvordan utviklingshemmede har det i Bærum kommune.