Rådgivningsgruppen

Nr. 15/1999 – Opprydding

Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet. Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.

7. desember 1999 – møte nr. 121
Utsettes til neste møte.

 

11. januar 2000 – møte nr. 122
Vi gikk igjennom gamle lister og ryddet opp i disse.

25. januar 2000 – møte nr. 123
Vedtak:
Utsatt.


8. 
februar 2000 – møte nr. 124
Vi rettet opp adresse-listen.

Det er behov for en rettelse
i listen over møte-leders oppgaver.

Vedtak:
Lars Ole skriver ut listene til neste gang.