Rådgivningsgruppen

Nr. 15/1993 – Tilrettelegging av Sandvika

Vi har kommet med innspill til første utkast til tilgjengelighets-mal.

28.NOVEMBER 1993 – møte nr. 8
Vi så på forslaget til tilgjengelighetsmal.

Tilgjengelighetsmal er en oppskrift
på hva man må gjøre
for at det skal være lett for alle
å komme seg frem til et sted.

Vi sender vårt forslag om hvordan
man kan merke et sted med tegninger
for å gjøre det lettere for alle å finne frem,
til veivesenet ved Jan Jansen.

 

12.DESEMBER 1993 – møte nr. 8
Lest gjennom brevet fra Bærum kommune.