Rådgivningsgruppen

Nr. 151 – Referat fra 25. september 2001

Referat fra 25. september 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,
og Anne Balstad
Meldt forfall: Bente Nygård, Harald Kjeldsberg og Tove Kjevik
Møte-leder: Jon Erling Hagen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 150.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Se sak 08/01.
Lars Ole har vært på møte med Vernepleie-høskolen
i forbindelse med et kurs om re-/habilitering (se sak 06/00).
Vi er også ønsket i år.
Vi lager en egen sak 10/01 KURS-DELTAGELSE.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Minner om Tema-kveld,
lørdag 20 oktober kl. 14.00 til 18.00.
Kvelden starter med høyt-lesning.
Brev til gruppen
Saks-papirer fra Framtiden
Kontakt med samarbeids-partnere
Internett
Sjekket vi telefon-nummeret til ULF i Danmark.
@ E-post
Fra en som ønsker å bli medlem i gruppen.
Vi inviterer vedkommende til Tema-kvelden 20. oktober.
SAKER
Side – 3
02/01 FILM OM RGB`S ARBEID
Vedtak: Det blir gjort opptak på neste møte.
07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001
Gitte i ULF har sagt at det ser ut som om datoene passer.
Hun ber oss sende et brev hvor vi forteller hva vi ønsker å se på.
Vi har laget en invitasjon til arbeids-lederne, se vedlegg 1/151.
Vedtak: Tilrette-leggerne sender et brev med det vi har snakket om til ULF.
08/01 BOLIG-PLANLEGGING
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
De ønsker at vi kommer med våre tanker om saken.
De sender oss et brev om dette.
Vedtak: Vi avventer saken.
09/01 ENKELT-VEDTAK
Bente Larsen er invitert og
kommer på neste møte kl. 15.00 – 16.00.
Jon Erling er opptatt av at alle skal få være med på
å skrive sine egne vedtak.
Får alle den muligheten?
Hvis ikke, hva kan vi gjøre med det?
Vi ser på Annes vedtak.
Vedtak: Vi ønsker å se skjemaet som de bruker på forhånd,
slik at vi kan lage noen spørsmål.
Lars Ove ordner dette.
10/01 KURS-DELTAGELSE
Kurs på vernepleier-høgskolen.
Side – 4
Vedtak: Vi utsetter saken til neste møte.
EVENTUELT
Vi så på forslag til Innspill fra arbeids-gruppen Framtida.
Vi ga de tilbake-melding rett på skjermen.