Rådgivningsgruppen

Nr. 150 – Referat fra 11. september 2001

Referat fra 11. september 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, Tove Kjevik
John-Harald Wangen og Anne Balstad
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 149.
Kontor-pulten og stolen på møte-rommet skal fjernes.
Det har ikke blitt gjort ennå?!
Referat fra Ide-møte i mai 2001 er ennå ikke sendt til Henning.
Vi ber Arbeids-gruppe ”Fremtiden” sørge for dette.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har ikke vært på noen møter siden sist.
Side – 2
Avis-utklipp
Artikkel om Convis i Budstikka 1. september 2001.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 2001 er kommet.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Fremtiden skal ha møte på lørdag 15. september kl. 12.00 til 17.00.
Alle som vil kan komme.
Internett
Nettet er nede.
@ E-post
E-post fra Anne Kvaal.
Vi fikk ikke åpnet vedlegget.
SAKER
Side – 3
05/01 STORTINGS-VALG 2001
Alle var og stemte.
Det var lett å finne frem i valg-lokalene.
Jon Erling besøkte valg-bodene på Karl Johans gate
og snakket med politikerne om funksjonshemmedes rettigheter.
De andre medlemmene har fulgt med på radio og TV.
Vedtak: Vi følger opp kommune-valget om 2 år i 2003.
07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001
Vi vil gjerne treffe Gitte Christensen
Områder vi ønsker å se på:
Bo-tilbud, se på tilgjengelighet, forskjellige typer boliger,
Fritids-tilbud
Arbeids-tilbud
Tilgjengelighet
Vedtak: Tilrette-leggerne sjekker ut om datoene passer for Danmark.
Lage invitasjon til arbeids-plasser på neste møte.
08/01 BOLIG-PLANLEGGING FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE
Politikerne vil gå inn for å bygge 8 – 12 leiligheter samlokaliser .
Medlemmene synes det var mye med inntil 12 personer.
Det kan bli for tett og trangt.
Det kan bli krangling.
Kan vi invitere politikere for å snakke om dette?
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
09/01 ENKELT-VEDTAK
Ikke alle ønsker å legge frem sitt vedtak.
Det er opp til den enkelte å bestemme dette selv.
Side – 4
Er det flere som ikke har vært med på å lage sine egne vedtak?
Vedtak: Vi ber Bente Larsen komme på møtet 9. oktober 2001.
Vi forbereder besøket på neste møte.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.