Rådgivningsgruppen

Nr. 15 – Referat fra 10. april 1994

Referat fra 10. april 1994

Tilstede: Steingrim, Tove og Rene
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole – (hos Steingrim)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Lars ole har snakket med willy berntsen.
Han blir kanskje med på neste møte.

Lars ole har ikke ordnet med «punkt nytt» til tove.
Han lover å ordne dette til neste møte

Husk å skrive kl foran alle klokkeslett.
Vi har ikke fått noe svar fra asbjørn moen ennå.
(sak 03/94)

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 24. MARS OG 21. APRIL
Møtet var i det gamle rådhuset
På møtet snakket de om klubben i sandvika,
Om lekeplasser for barn, bibliotek i bærum og
Vivil idretts-lag

VEDTAK: STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL
LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL OG AVTALER NÆRMERE.

 

 

11/93 HYTTETUR
Tove sier hun er opptatt den avtalte helgen.
Vi klarer ikke finne frem til noen annen helg.
Hvis tove ikke kan den avtalte helgen,
Blir det ikke tur før tidligst til høsten.

Vedtak:
Tove ringer til alle i gruppen
Og gir beskjed om det blir tur eller ikke.

 

12/93 EMMA HJORT

VEDTAK:
ALLE LESER GJENNOM LETT-LEST UTGAVEN
AV PLANENE FOR EMMA HJORTS HJEM TIL NESTE MØTE.

SETTER KRYSS VED DE STEDENE
DER DET ER NOE SOM ER VANSKELIG Å FORSTÅ.
VI SER PÅ KOMMENTARENE PÅ NESTE MØTE.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole spurte tove forskjellige spørsmål
Om rådgivnings-gruppen.

Vedtak:
Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue gruppen på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE

Vedtak:
Lars ole skriver et forslag til brev.
Forslaget blir sendt sammen med sakslisten
På neste møte.

 

 

05/94 KALENDEREN – FRITID FOR ALLE
Vi så på fritidskalenderen for januar til mars 1994

Vedtak: lars ole gir beskjed til kirsten h. Haugen om våre forslag til forbedringer.

 

06/94 ORIENTERINGS-DAG I ASKER 23. APRIL
Vi har ennå ikke fått noen informasjon fra asker gruppen

Vedtak:
Lars ole ringer til alle hvis han får høre noe mer.