Rådgivningsgruppen

Nr. 148 – Referat fra 12. juni 2001

Referat fra 12. juni 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Harald Kjeldsberg og Anne Balstad
Meldt forfall:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/148 Brev til media
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 147.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har ikke vært på noen møter siden sist.
Vedtak fra sak
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Laget forslag til termin-liste for høsten 2001.06.12
Forrandret adresse-listen.
Side – 2
Brev til gruppen
Utskrift fra protokollen til sektorutvalg BIOM.
ISP.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Ikke tid.
@ E-post
Ingen E-post.
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Tove har fått nytt vedtak,
men har ikke selv vært med på å lage det.
Vedtak: Lars-Ove snakker med Bente Larsen
og spør om hun vil være med på et møte til høsten.
Tove sjekker med sine foreldre om hun skal klage på vedtaket.
Harald tar med tiltaks-planen på neste møte.
02/01 FILM OM RGBs ARBEID
Side – 3
Brev fra ISP.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte
05/01 STORTINGS-VALG 2001
Vi leste igjennom forslaget til brev til avisene.
Vedtak: Brevet ble godkjent.
Tilretteleggerne sender brevet.
EVENTUELT
Alle kan tenke seg en lang-helg og besøke utviklingshemmede i Danmark
som jobber med de samme tingene som vi gjør.
Bente vil være fra høsten – Hurra.
Side – 4
Vedlegg 1/148
R G
Bærum
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90
E-post: rgb@c2i.net
Blir vi tatt på alvor – 10 år etter reformen?
19. juni 2001
Til Budstikka, Klar tale, Bæringen, Samfunn for alle osv.
Vi er en kommunal oppnevnt rådgivningsgruppe med 6 medlemmer
som er opptatt av å ivareta og fremme utviklingshemmedes interesser.
Vi ønsker å sette søke-lyset på utviklingshemmedes behov og rett til tilgjengelig
informasjon (lett-lest) i forhold til Stortings-valget 2001.
Vi ønsker å finne ut hvordan de ulike partiene ivaretar funksjonshemmedes
rettigheter i sine programmer
og om denne og annen informasjon er tilgjengelig for utviklingshemmede.
– Politiske løfter
– Tilgjengelighet
– Demokrati
– Normalisering, samme mulighet
Sette seg inn i og forstå politiske budskap…
I den anledning sender vi dette brevet for å invitere dere
med på vandring på Karl Johan for å besøke partienes valg-boder.
Høsten 1997 (5. september) reiste Rådgivningsgruppene i Asker og Bærum inn til
hovedstaden for å sjekke ut valgbodene og spørre om partiene hadde laget lett-leste
utgaver av sine program eller deler av dette.
Fire år tidligere (1993) lovet alle partiene at de skulle ha dette klart.
Det var bare et parti som hadde lett-lest informasjon
om sitt valg-program.
De andre partiene hadde ikke lett-lest prgram
Side – 5
som de kunne dele ut.
Det var flere partier som lovte å sende lett-lest valg-informasjon eller ordne lett-lest
informasjon til neste valg, altså årets valg.
Dato for vandringen blir tirsdag 4. september 2001 kl. 16.00 og utover.
Vi ønsker at dere tar kontakt med en av våre tilretteleggere
hvis dere synes dette høres spennende ut.
Lars Ole Bolneset 90 10 03 90 eller Lars-Ove Nordnes 91 73 20 05
Kopi av dette brevet er sendt til de politiske partienes hoved-kontorer.
Hilsen RGB