Rådgivningsgruppen

Nr. 147 – Referat fra 29. mai 2001

Referat fra 29. mai 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, Tove Kjevik og
John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg, Anne Balstad og Lars-Ove Nordnes
Møte-leder: Lars Ole Bolneset
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/147 Hjemmeside Verdens-kongress i Australia
2/147 Forsalg til mandat
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 146.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har ikke vært på noen møter siden sist.
Vi har heller ingen referater fra andre møter.
Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 14. Mai 2001.
Hvor det står at Lunsj-teater og Litteratur-kafe vil bli borte
nå Kultur-avdelingen skal gi mer penger
til de frivillige organisasjonene.
Det står også om noen japanere som kom på besøk til Asker
for å snakke med forfatteren av ”Boka om Dag Tore”.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Invitasjon til møte onsdag 30. Mai 2001 på KLUBBEN.
Møtet skal handle om om-organisering av KLUBBENs plassering.
Bente, Jon Erling, Lars-Ove og Lars Ole kommer.
Det blir Sommer-avslutning 12. Juni 2001.
Vi vet ennå ikke om
Fredags-styret og Arbeids-gruppen Fremtiden blir med.
Hvis de ikke blir med,
spiser vi Pizza på Egon.
Hvis de blir med, griller vi på KLUBBEN.
Vi ønsker også å invitere Bjørn Krogsrud,
Anne Gerd Steffensen og Geir Aasgaard.
Vi sender en E-post med invitasjon.
Vi starter kl. 15.30.
Brev til gruppen
Ingen brev denne gangen.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Vi sjekket referatene fra Sektor-utvalg BIOM, LEVE
og Formannskapet.
@ E-post
Ingen E-post.
Side – 3
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Tove hadde med sitt vedtak.
Det gikk ut 28. Februar 2001.
Hun har ikke fått noe nytt vedtak ennå.
Tove har ikke vært med å lage vedtaket.
Hun ber om å få være med på dette.
Det er flere ting som Tove nå ikke trenger hjelp til,
fordi hun har lært det selv.
John-Harald har ikke noe vedtak,
men en leie-kontrakt for leiligheten.
Vi er ikke sikre på om det finnes et vedtak for John-Harald.
Vi venter fortsatt på svar på brevet vi sendte 30. Mars 2001.
Vedtak: Harald tar med tiltaks-planen på neste møte.
02/01 FILM OM RGBs ARBEID
Tilgjengelighet – hva skal filmes?
Sandvika buss-terminal.
Samarbeids-partnere – hva skal filmes?
Vise kommunal-avdelinger og politikere.
Diverse lister og opplegg – hva skal filmes?
Bruk av telefon-liste.
Møte-leders liste
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte
03/01 VERDENS-KONGRESS I AUSTRALIA 2002
Vi fant ut at fly-reise tur-retur Australia vil koste ca. kr. 11.000.
Side – 4
Vi så på hjemme-siden til kongressen
for å sjekke om det var noe nytt (se vedlegg 1/147).
Bente har lyst til å være med.
Tove skal fortsatt tenke mer på saken.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
05/01 STORTINGS-VALG 2001
Vi må lage et brev som forteller hvorfor vi trenger lett-lest..
Vedtak: Tilretteleggerne lager et forslag til neste møte.
Vi sender kopi av brevet til de politiske partiene.
EVENTUELT
Mandat – bruke dette i vårt arbeid? (se vedlegg 2/147)
Alle kan tenke seg en lang-helg og besøke utviklingshemmede i Danmark
som jobber med de samme tingene som vi gjør.