Rådgivningsgruppen

Nr. 145 – Referat fra 17. april 2001

Referat fra 17. april 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad, Tove Kjevik,
Harald Kjeldsberg, Bente Nygård og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: Anne Balstad
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 144.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre referater.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Bente ser på Samfunn for alle nr. 1/2001 til neste møte.
Anne stiller opp for RGB på Dugnaden i Løkkeåsveien.
En trist melding, Marianne Lystad er død.
Hun var et medlem på KLUBBEN
og har vært med på mye av det som vi har arrangert.
Forslag fra Bente og Jon Erling
om å holde en minne-stund på KLUBBEN
først-kommende fredag.
Brev til gruppen
Brev fra Lise Høst om dugnaden.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt i påsken.
Internett
Vi så på hjemme-siden til Verdens-kongressen i Australia.
Se http://www.icms.com.au/inclusion/
@ E-post
Rådmannen kommer ikke på Tema-kvelden.
Ingen andre e-poster, bare reklame.
SAKER
Side – 3
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Vi har ikke fått noe svar på brevet ennå.
Vi er skuffet over at vi ikke har hørt noe.
Tilrette-leggerne lager et forslag til purre-brev
som vi tar opp på Tema-kvelden 28. april,
hvis vi ikke har fått svar innen denne dagen.
Harald hadde med sitt vedtak.
Han har selv vært med på å beskrive sine behov
i møte med fag-konsulent.
Vedtak: Tove, Bente og John-Harald finner frem
sine egne vedtak til neste møte.
Harald tar med tiltaks-planen på neste møte.
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Vedtak: Utsettes til neste møte.
02/01 FILM OM RGBs ARBEID
Tove synes det kunne vært spennende å lage en film.
Vi må lage et manus.
Vedtak: Alle tenker på hva filmen skal handle om.
03/01 VERDENS-KONGRESS I AUSTRALIA 2002
Kongressen skal være i perioden 22. – 26. september 2002.
Det blir sikkert en forberedende konferanse for
de utviklingshemmede deltakerne før kongressen.
Hele turen vil vare 14 dager.
Side – 4
Vi vet ikke hvor mye det vil koste for den enkelte å reise.
Man må regne med kr. 10.000 til 20.000
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
04/01 TEMA-KVELD MED HØYT-LESNING
Tema-kvelden 28. april starter kl. 14.00 i KLUBBEN
og varer til kl. 18.30.
Det blir enkel servering etter filmen.
Vedtak: Alle kommer.
05/01 STORTINGS-VALG 2001
Vedtak: Lars Ole sjekker med Asker-gruppen.
EVENTUELT
Ingen saker.
Vivil-lekene er fra 25. – 27. mai 2001