Rådgivningsgruppen

Nr. 144 – Referat fra 3. april 2001

Referat fra 3. april 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen
Meldt forfall: Lars-Ove Nordnes
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 143.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre referater.
Avis-utklipp
Jon Erling har med utklipp fra Bæringen nr. 4 2001.
Ut-klippet handler om det tilrette-lagte biblioteks-tilbudet
for utviklingshemmede i Bærum.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
På Tema-kvelden 28. april 2001
blir det ikke Elling-filmen
fordi den ikke finnes på video ennå.
Forslag fra Lars Ole om å vise en fransk film
som heter ”Åtte dager” og
handler om en ung mann som bor på en institusjon og
som rømmer derfra.
Tove ser på Samfunn for alle nr. 1/2001
til neste møte.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Vi søkte på kommunens hjemme-side og
fant 96 dokumenter som handler om utviklingshemmede.
Vi fant også navnet til Tove, John-Harald og Jon Erling
andre steder på nettet.
@ E-post
Fra KLUBBEN om dugnaden.
Det står at vi er nødt til
Side – 3
å stille med 1-2 personer på dugnaden 23 april.
Harald og Anne sjekker sine avtale-bøker på nytt.
Lars Ole sjekker med tidligere papirer.
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Vi har ikke fått noe svar på brevet ennå.
Ingen hadde med sine egne vedtak.
Vedtak: Tove, John-Harald og Harald
finner frem sine egne vedtak
til neste møte.
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Anne synes det med bruker-medvirkning er viktig.
Hun er med i RGB og Fredags-styret.
John-Harald er opptatt av
at parkeringen
ikke er til hinder for brann- og syke-biler.
Jon Erling er opptatt av
at fremtiden for KLUBBEN ikke skal være
usikker fra år til år.
Vedtak: Harald og Tove fikk referatet i dag og
skal lese igjennom det til neste møte.
02/01 FILM OM RGBs ARBEID
Filmen skal handle om vårt arbeid.
Filmen skal vise at utviklingshemmede kan
hvis de bare får muligheten.
Vedtak: Alle tenker på saken til neste møte.
Snakke med folk man kjenner om det å lage en film.
Side – 4
03/01 VERDENS-KONGRESS I AUSTRALIA 2002
Kongressen skal være i august 2002.
Vedtak: Fortsetter saken.
EVENTUELT
11. september 2001 er det Stortings-valg.
Kommer det lett-lest informasjon om partiene?