Rådgivningsgruppen

Nr. 143 – Referat fra 20. mars 2001

Referat fra 20. mars 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Bente Nygård
Vedlegg: 1/143 Bekymrings-melding
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 142.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre møter.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lars-Ove purrer på rådmannen
etter at vi har sendt brevet om vår fremtid.
På Tema-kvelden 28. april 2001.
Er det forslag fra John-Harald
om å vise filmen om Elling.
I denne filmen er det mange situasjoner å diskutere.
Tove ser på ”Samfunn for alle” nr. 1/2001 til neste møte.
Brev til gruppen
Vi svarte på brevet om dugnad.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Sjekket hjemme-siden om Elling-filmen.
Limte inn bilde i referatet.
@ E-post
Mye reklame.
SAKER
Side – 3
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Vi skrev ferdig brevet til LEVE og BIOM.
Vi så på Annes vedtak.
Ikke alt var like lett å forstå.
Anne har heller ikke vært med
på å lage vedtaket.
Vedtak: Vi under-tegner og sender brevet.
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Vedtak: Utsatt.
EVENTUELT
Bente Nygaard inviteres til å komme på neste møte.
Vi må huske å snakke om Australia-turen
på neste møte.
Forslag fra John-Harald om å lage en egen sak på dette.