Rådgivningsgruppen

Nr. 142 – Referat fra 6. mars 2001

Referat fra 6. mars 2001
Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Tove Kjevik og Harald Kjeldsberg
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1\142 og 2\142
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 141.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Lars Ole var på års-møte i NFU Bærums-gruppen.
Han fortalte fra møtet.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Rådmannen takker ja til å besøke oss.
Vi venter fortsatt på hvilken dag det blir.
Lars-Ove purrer.
Det blir Tema-kveld 28. april 2001.
Kvelden starter med høyt-lesning.
Har noen forslag til tema?
Tema-treff på biblioteket 3. april 2001,
med temaet kunst.
Brev til gruppen
Medlems-bladet til NFU har kommet.
Anne låner det til neste gang.
Vi har fått 2 brev om lett-lest-brosjyren.
Brevene er fra Funkjsonshemmedes råd og BIOM.
De er meget fornøyd med brosjyren.
(Se vedlegg 1 og 2 /142).
Brev fra Lise Høst om vårens dugnad.
Vi er usikre på om vi må og bør stille opp.
Kontakt med samarbeids-partnere
Anne var på møte i Bistro-gruppen på Emma Hjorth.
På møtet ble oppgaver til neste Bistro fordelt.
Bistroen skal være tirsdag 13. mars 2001 kl. 18.00.
Anne har snakket med Ellen Kirkaas på telefonen.
Hun kan godt tenke seg å være med på Tema-kvelden.
Internett
Intet spesielt.
Side – 3
@ E-post
Ingen e-post.
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Sektor-utvalgene for BIOM og LEVE
har ikke tid til å ha oss på besøk før sommeren.
I stede for at vi kommer på besøk,
kan vi invitere lederne for utvalgene
til å komme til oss.
Vi inviterer Bente Runden (BIOM) og
Toril Heggen (LEVE) til vårt møte 17. april eller
15. mai 2001.
Vi sender også med et brev,
som forteller litt om vår historie,
hva vi gjør i dag og våre tanker om fremtiden.
Vedtak: Tilretteleggerne sender brevet til sektor-utvalgene.
Alle tar med sine egne personlige vedtak,
hvor det står hvilken hjelp kommunen skal gi,
på neste møte (utsatt fra siste møte).
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Vedtak: Alle leser det utdelte referatet til neste møte.
EVENTUELT
Bente Nygård inviteres på neste møte.
Vedlegg 1/142