Rådgivningsgruppen

Nr. 14/1999 – Forslag til handlingsprogram 2000 – 2003

Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.

9. november 1999 – møte nr. 119
Bjørg Devik Sveum fra avd. arbeid, opplæring
og   fritid svarte på spørsmål.

Hun kom som et resultat av faks til ordføreren (se vedlegg 3/119)

Hun sier at ingenting (Emma kafe,
Klubben,
eller  ESA)
kommer til å legges ned
men at de er nødt til å gjøre om
på endel av tilbudene.

Det kan for eksempel være snakk om
å flytte Fredags-treff til Emma Kafe
og flytte ESA til dagtilbudet på Emma Hjorth.

Vi kommer til å få mer klarhet i dette
på møtet 25. november (se beskjeder og informasjon).

Vedtak:    
Alle leser igjennom papirene som handler
om handlings-programmet
og stiller på møte 25.november kl.19.00 i Løkkeåsveien 2.

(Tove er bortreist)

 

23. november 1999 – møte nr. 120
Bjørn Krogsrud sa at utviklings-hemmede er nødt til
«å skrike høyt for å bli hørt»

Han mener at RGB
må gjøre alt som er mulig
for å få politikerene
til høre på hva som er viktig for oss.

Man kan invitere Budstikka til en prat
om hva som er viktig for RGB.

Man kan demon-strere i Borg-gården
rett før kommune-styremøte 15. desember 1999.

Man kan sende brev til lederne i hvert parti
og fortelle om de viktigste sakene.

7. desember 1999 – møte nr. 121
Det neste vi må gjøre er å
lage plakater
og plan-legge demonstrasjonen.


Tirsdag 14. desember 1999 møtes vi i Løkkeåsveien 2
15.30 og lager plakater.

25. januar 2000 – møte nr. 123
Før vi fikk besøk av Anne Gerd Steffensen
fortalte Astrid hva som var gjort tidligere
i arbeidet med å sikre KLUBBENs fremtid

Astrid brukte referatene fra møtene
i arbeids-gruppen «La KLUBBEN leve»
og leste opp fra disse.

Hun fortalte hva som var gjort
siden første møte 27. november 1999.

Steffensen kom og var med på resten av møtet.

Vi snakket om hva som var gjort
og at vi fortsatt er usikre på
om KLUBBENs fremtid er sikret.

Vi føler at politikerne vil støtte oss,
men kanskje de ikke vet nok om budsjettet til KLUBBEN ?

Det kom frem et forslag
om at vi kan be en fra hvert parti
komme på et møte med oss.

Vi må vite mer
om hva KLUBBENs budsjett
blir for i år.

Vedtak:
Vi fortsetter arbeidet med saken
på neste møte
og på Tema-Kvelden 12. februar 2000.

 

 

8. februar 2000 – møte nr. 124
Vi vet ennå ikke hvordan KLUBBENs budsjett
vil se ut for i år.

Vedtak:
Vi venter og ser hva som skjer.

Budsjettet for klubben i år er 500 000.

Dette er 750 000 mindre enn klubben trenger
for å oppfylle politiske vedtak om:

–  integrering på utviklingshemmedes premisser

–  Løkåsveien 2 skal synlig-gjøres som flerbruks-hus

–  Utviklings-hemmede skal delta i vidre-utvikling og drift  av huset.

–  Klubben i Løkåsveien utvikles til å bli et  kultur-senter
med spesiell vekt på synlig-gjøring
og utvikling av de utviklingshemmedes kompetanse.

Vi støtter de politiske mål

Vi vil arbeide for å få penger til å nå målene.

Vi må fortelle medlemmene på klubben om dette.

Vedtak:
John Harald og Harald
legger saken frem på klubben
fredag 25. februar 2000.

 

 

7. mars 2000 – møte nr. 126
Vedtak:
Utsatt.

 

21. mars 2000 – møte nr. 127
Vedtak
Saken skal heretter hete 04/00 LA KLUBBEN LEVE