Rådgivningsgruppen

Nr. 14/1994 – Kulturkonferansen 94

Fire av oss var med på hele eller deler av konferansen.

25. september 1994 – møte nr. 21
Per og Willy har lyst til å dra på kultur-konferanse.

Rene vet ennå ikke om han vil dra

Vedtak:
Vi tar det opp på neste møte.

9.oktober 1994 – møte nr. 22
Utdelt program for konferansen.

Vedtak:
Lars Ole ringer til å snakker om saken.

6. november 1994 – møte nr. 23
Rene og steingrim var ikke på møte

Derfor utsettes saken.

Vedtak:
Saken utsatt til neste møte.

20. november 1994 – møte nr. 24
Willy
Synes det var gøy med rygg-dans
og tur til verdens ende.

 

Rene
Savnet folk fra Danmark og Sverige.

Synes det var mer tamt.

Synes Jansen sa mye bra.

Holdt på fra torsdag til lørdag

Fordi folk blir slitne hvis det er for mange dager.

 

Tove
Lærte noe av det samme som siste år.

Snakket også om lett-lest avis i år.

Savnet de fra Sverige og Danmark.

 

Anne
Synes det var interessant å lære om til-gjengelighet.

Rygg-dansen og det med blomsten var morsomt.

 

Per
Synes det som Jansen fortalte var bra.

Ønsker at også Island og Finland skal bli invitert.

 

Invitasjonene til konferansen bør sendes ut tidligere.

Forslag om to måneder i for-veien.