Rådgivningsgruppen

Nr. 14/1993 – Informasjon på Klubben

Vi laget informasjon om oss som ble brukt på KLUBBENs Skuifest.

27.NOVEMBER 1993 – møte nr. 7
Vi lager en plakat med informasjon om hva rådgivnings-gruppen er.

Vi informerer om rådgivnings-gruppen
på Skui-festen, hvis det er i orden for klubben.

Lars ole spør Pim eller Annett.

Vi tok bilde av alle i gruppen
og av gruppen som satt rundt et bord

Vi begynte på et forslag til
informasjons-plakat.

Fortsetter på neste møte.

 

12.DESEMBER 1993 – møte nr. 8
Lars Ole oversikt over 2 saker vi har jobbet med,

Saken om fritidskalenderen
og til rette-legging av sandvika.

Tatt nye bilder.

Be Rene ta med bilde av seg selv
når han kommer på Skui.

 

9. JANUAR 1994 – møte nr. 9
Tok bilde av Rene