Rådgivningsgruppen

Nr. 140 – Referat fra 6. februar 2001

Referat fra 6. februar 2001
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Jon Erling Hagen,
Anne Balstad og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møte-leder: Jon Erling Hagen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 13.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 139.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 19. januar 2001
om tyveriet av ved-kløvere fra Bærum arbeids-senter.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Irene Aaen skal slutte ved Bærum bibliotek.
Ellen Kirkvåg overtar hennes arbeid inntil videre.
John-Harald sørger for at vi igjen får
«Samfunn for alle».
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Henning i rådgivnings-gruppen i Asker.
De holder på med å skaffe flere folk.
Internett
Vi var ikke på nettet i dag.
@ E-post
Ikke fått sjekket e-posten i dag.
Lars Ole sjekker den hjemme-fra.
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Tilretteleggerne har snakket med sekretærene
Side – 3
i begge sektor-utvalgene.
Sekretærene skal ta det opp med lederne for utvalgene og
gi beskjed tilbake.
Vi startet på en oversikt over
Hva som er viktig å fortelle til
De som ikke kjenner RGBs arbeid.
Vedtak: Vi avventer svar fra sektor-utvalgene.
Vi jobber med hva vi skal fortelle.
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Vedtak: Vi venter på referatet fra helgen.
EVENTUELT
John-Harald har snakket med sin søster og
Hun vil sende oss et brev
om hvilket kurs det er snakke om.
Elisabeth Enger er den nye rådmannen i kommunen.
Vi laget er brev som skal sendes til Rådmannen
For å inviterer henne til å komme på neste møte.