Rådgivningsgruppen

Nr. 14 – Referat fra 20. mars 1994

Referat fra 20. mars 1994

Tilstede: Steingrim og Rene
Fravær: Tove (Stevne)
Referent Lars Ole – (hos Rene)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tilgjengelighet – vi bruker finne frem

Lars ole har ikke ordnet med «punktnytt» til tove.
Han ordner det til neste møte.

Ny adresse-liste er sendt ut.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Rene har snakket med noen på jobben sin,
Men ingen som hadde tid eller lyst.
Steingrim vet ikke om noen

Vedtak: rene foreslår willy berntsen
lars ole sjekker med ham.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole stilte spørsmål
Som medlemmene i gruppen svarte på.
Det var mange bra svar
Lars ole hjelper til hvis man står fast

Vedtak: lars ole sjekker med rådhuspostenog avtaler dag for intervju.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om det å sende brev til medlemmen i klubben.
Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag
I asker lørdag 23. April.

Vedtak:
Vi venter med å skrive brev
Til vi har vært på orienterings-dagen.
Lars ole snakker med claus andersen.
Med hensyn til postkontoret
Venter vi til saken har vært opp i hoved-utvalget
For tekniske tjenester.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR OG 24. MARS
Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.
Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

Vedtak:
Rene og tove drar på møte.
Vi møtes kl. 18.20
Foran hovedinngangen til kommune-gården
Steingrim

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

VEDTAK: sender brev (se vedlegg til referatet)

 

12/93 EMMA HJORT
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
For utbyggingen av emma hjorts hjem

Vedtak: saken ble utsatt.

 

 

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi bør sende et brev til
Norsk forbund for psykisk utviklings-hemmede og til
Bærum kommunale råd for funksjons-hemmede,
Og invitere de på et samarbeid.

Vedtak: saken ble utsatt.