Rådgivningsgruppen

Nr. 138 – Referat fra 9. januar 2001

Referat fra 9. januar 2001
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,
Anne Balstad og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: John Erling Hagen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk:
Vedlegg: 1/138 Arbeids-dokument
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 137.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen referat.
Avis-utklipp
Utklipp fra bladet Svitsj
om bruk av vann-varme i Levrestien 14.
Tove Kjevik bor i Levrestien 14.
Side – 2
I Bæringen nr. 15 fra 15. desember 2000
står det noe om et prosjekt på Emma Hjorth
hvor man skal se på det tilbudet som gis
til funksjons-hemmede.
I Budstikka 30. desember 2000
står det om bygging
av boliger for utviklingshemmede.
Beskjeder og informasjon
Vi gikk igjennom møte-listen for våren 2001.
Anne ønsker å bytte sin møte-leder dag.
Hun bytter med Per som er møte-leder gangen etter.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Solveig har snakket med Lars Ole om
Hvordan vi skal følge opp lett-lest på Emma museum.
Lars Ole ba om å få et brev om saken fra museet.
Internett
Nettet virker ikke.
E-post
Nettet virker ikke.
SAKER
Side – 3
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Hvorfor er politikerne viktige samarbeids-partnere?
De kan svare på ting vi lurer på.
De kan gi penger til ting.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
11/00 HØRINGS-UTTALELSE TIL
RAPPORT OM FUNKSJONSHEMMEDE
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN
Tove, John-Harald og Anne vil være med.
Vedtak: Lars Ole skriver ferdig referat fra forrige tema-kveld.
EVENTUELT
John-Harald snakker med sin søster om
hvilket kurs det er snakke om.