Rådgivningsgruppen

Nr. 137 – Referat fra 5. desember 2000

Referat fra 5. desember 2000
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,
Jon Erling Hagen, Anne Balstad og John-Harald Wangen,
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Birger Kjelbye, se eventuelt
Vedlegg: Forslag til til-legg til Handlings-planen
for perioden 2001-2004
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 136.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Sektor-utvalget for BIOM har på møter siste året behandlet en sak om
tjeneste-beskrivelse og konkurranseutsetting.
Tjeneste-beskrivelse forteller om hvordan hjelp skal gis.
Konkurranse-utsetting, er at den som gir hjelp billigst og best får jobben
RGB ønsker å følge med på saken.
Hjelpen i boligen til Harald Kjeldsberg, blir konkurranse-utsatt.
Harald Finner mer ut av hva det kan bety til neste gang.
Vi ber Lars Ole snakke med Geir Aasgård om dette er en sak for RGB
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen hadde med avisutklipp
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
| Ingen kontakt med samarbids-partnere
Internett
Referat kommunestyre
E-post
Ingen e-post.
  Ansvars-områder
Utsettes inntil videre for alles områder.
SAKER
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Jon Erling kom med forslag om å ta opp følgende saker:
Tilgjengelighet,
lettlest brogyre om kollektiv-transport
Side – 3
Skilting til transport og på Stor-senteret.
Opp-læring til miljø-arbeiderne.
Boliger til utviklingshemmede.
Vedtak: Alle tenker mer på hva vi vil fortelle politikerne om RGB.
09/00 TEMA-KVELD OM BOLIGER
I kommunegåren lørdag 25. november 2000
Alle som var med, syntes tema-kvelden var OK.
De inviterte gjestene vil gjerne komme på en ny tema-kveld
Forslag til nye temaer:
– Arbeid
– Seksualitet
Vedtak: Lars Ole skriver eget referat fra temakvelden.
10/00 TEMA-KVELD OM EGEN ARENA
I Løkkåsveien 2, mandag 27 november 2000
Temakvelden gikk bra,
Wenche innledet før gruppearbeid
I gruppene snakket vi om
med-bestemmelse og om bruker-medvirkning på klubben.
Vedtak: Lars Ole skriver referat fra temakvelden.
11/00 HØRINGS-UTTALELSE
Vedtak Lars Ole kopierer og sender ut saks-papirene til medlemmene.
Vi leser og snakker med andre om det som står i sakspapirene
Vi diskuterer Hørings-uttalelsen i RGB.
EVENTUELT
Side – 4
Besøk fra Birger Kjelbye fra Consensius ASA
Birger jobber med lettlest bruksanvisning til data-maskiner
Birger er svaksynt.
Birger vil gjerne vite mer om våre behov.
Alle skal ha likt utgangspunkt.
Forslag til temaer å snakke om på tema-treff på biblioteket.
Vi kan snakke med arbeids-gruppene i klubben og høre om de har forslag.