Rådgivningsgruppen

Nr. 136 – Referat fra 21. november 2000

Referat fra 21. november 2000
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,
Jon Erling Hagen og John-Harald Wangen
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Jon Erling Hagen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Forslag til tillegg til Handlingsplanen for neste periode.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 135.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Års-møte i NFU Bærum lokal-lag mandag 20. november 2000.
Jon Erling Hagen var på møtet
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Formann-skapet bestemte på møtet 8. november 2000
at RGB får de kr. 20 000 som de ikke fikk fra avdeling LEVEKÅR.
I tillegg fikk vi kr. 10.000 fordi det har vært mange aktiviteter på våren.
( se vedlegg 1\136)
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Kontakt med NFU Bærum lokal-lag på års-møtet.
Internett
E-post
Ingen e-post.
  Ansvars-områder
Utsettes inntil videre for alle områdene.
SAKER
Side – 3
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Vi ønsker også å fortelle om KLUBBEN og
den økonomiske-situasjonen.
Vedtak: Vi må jobbe videre med saken
09/00 TEMA-KVELD OM BOLIGER
Starter lørdag 25. november 2000 kl. 16.00
rett etter høyt-lesningen.
Vedtak: Viktig at alle stiller opp.
10/00 TEMA-KVELD OM EGEN ARENA
RGB og begge arbeidsgruppene i KLUBBEN er invitert til
temakveld mandag 27. november 2000. Kveldens tema er «Egen
Arena» og det handler om medlemmenes bruker-medvirkning og
brukerstyring.
Vedtak: Flest mulig stiller. Harald og Tove meldte forfall.
EVENTUELT
Viktig å få vite møte-datoer så tidlig som mulig,
slik at man får planlagt å komme.