Rådgivningsgruppen

Nr. 135 – Referat fra 7. november 2000

Referat fra 7. november 2000
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad,
Harald Kjeldsberg, Jon Erling Hagen og
John-Harald Wangen
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: E-post fra:
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 134.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Det er sendt en søkand til Universitetet i Oslo
ved Institutt for spesial-pedagogikk
om støtte til å treffe utviklingshemmede i Danmark.
Der skal vi lære om hvordan danskene
har laget sin egen forening.
Vi får svar på søknaden i begynnelsen av desember.
Lett-lest vei-leder for statlige etater
og grafiske bedrifter
ble delt ut på møtet.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakke med Geir Aasgaard på fredag i forrige uke
om økonomisk støtte fra avdeling Levekår.
Avdeling Levekår har i de 4 siste årene
gitt RGB kr. 40.00 i året.
For 2000 hadde de ikke tenkt å gi noe i det hele tatt.
De kan ikke fortelle oss hvorfor (se vedlegg 1/135)
Fordi vi fikk brevet så sent,
ga de oss halv-parten av pengene.
Vi ba Lars Ole sjekke hva som har skjedd.
Internett
E-post
Firmaet Best Technologi skriver
at de har laget en «Bruksanvisning for alle».
Vi ønsker at en fra firmaet skal komme på besøk.
Vi ba Lars Ole spørre firmaet om dette.
Side – 3
  Ansvars-områder
Utsettes inntil videre for alle områder.
SAKER
04/00 «LA KLUBBEN LEVE « .
Arbeids-gruppene skal få igang
fredags-styre og bruker-råd igjen.
De jobber også med å skaffe mer penger
til å drive KLUBBEN.
Vedtak: Ingen vedtak.
06/00 KURS-DELTAGELSE
John-Harald, Anne, Tove og Harald var der.
Alle synes det gikk bra.
John-Harald synes Anne Dorin var tøff
som tørte å stå frem og fortelle om seg selv.
Vedtak: Alle kan godt tenke seg å gjøre det igjen,
men er ikke sikre på hva som bør gjøres annerledes.
07/00 LETT-LEST BROSJYRE
Alle leste igjennom siste utgaven av brosjyren.
Vi gjorde noen små forandringer.
Vedtak: Brosjyren er nå god-kjent av RGB.
08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG
Vi ønsker å besøke sektor-utvalgene
Side – 4
for Levekår og Bistand og omsorg..
Vedtak: Vi må fortelle politikerne hvem vi er og hva vi jobber med.
De er viktige samarbeids-partnere.
EVENTUELT
Ingen forslag til tema på tema-treff.
Tema-kveld lørdag 25.11. 2000 om det å bo.
Tema-kveld mandag 27.11.2000 om utviklingshemmedes egen arena.