Rådgivningsgruppen

Nr. 133 – Referat fra 3. oktober 2000

Referat fra 3. oktober 2000
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad,
Harald Kjeldsberg og John-Harald Wangen
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Jon Erling Hagen, hilse på RGB
Grete Wangen fra Høgskolen i Akershus (sak 06/00)
Vedlegg: Ingen vedlegg.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 132.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Lars Ove skal fortelle fra møte om kultur-meldingen
på neste møte.
Avis-utklipp
Tove hadde med ut-klipp fra Budstikka,
fra 2. oktober 2000.
Der står det at Kai Zahl skal synge om Børge på konserten.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Rådmannens forslag til Handlings-plan
for perioden 2001 til 2004 er kommet.
Brev til gruppen
Brev fra funksjonshemmedes råd
med spørsmål om når brosjyren blir ferdig
Vårt brev (vedlegg 4/124) har krysset dette på veien.
Vi følger vår plan.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Det har vært en Bistro-aften allerede.
Internett
E-post
Ingen E-post.
  Ansvars-områder
Utsettes inntil videre for alle områder.
Side – 3
SAKER
04/00 «LA KLUBBEN LEVE « .
Lars Ole har fått ansvaret for å være til-rette-legger
for arbeids-gruppen « La klubben leve» høsten 2000.
Vedtak: Vi må jobbe for at KLUBBEN kommer med
i handlings-programmet.
Lars Ole invitere «våre» politikere
til første møte i arbeids-gruppen.
06/00 KURS-DELTAGELSE
De som deltar på kurset
jobber i Akershus fylke og i kommunene i fylket.
Kurset handler om å la brukerne få bestemme.
Vi får2 timer til å vise deltagerne på kurset
hva vi jobber med.
Vi setter også av tid,
slik at de kan få stille oss spørsmål.
Vi fant frem til noen saker
som vi kan snakke om på møtet.
1. KLUBBEN, kampen for å beholde denne.
2. Tema-Helg: Emma Hjorts historie.
Hvordan var det før og
hvordan er det nå.
3. Permisjon med lønn.
4. Tilgjengengelighet ved valg, valg-brosjyre og
buss-terminalen i Sandvika.
5. Høyt-lesning.
Side – 4
6. Navnet på området Emma Hjorth.
7. Andres penger
8. Likemanns-arbeids
Hjelpe andre Bistro og klubben.
9. Inter-nasjonalt arbeid,
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
07/00 LETT-LEST BROSJYRE
Vi leste igjennom brosjyren
og understreket de ordene og setningene
som var vanskelig å forstå.
Vedtak: Lars Ole skriver ut et forslag til neste møte.
EVENTUELT
Saken om Husleie-priser i kommunale boliger utsettes.
Greit at folk på fredager bruker vår data-maskin
til å surfe på Internett.