Rådgivningsgruppen

Nr. 13/2003 – Evaluering av ferie-planer

Kirsten Hognestad Haugen fra natur og idrettsforvaltningen informerte oss om hvilke ferie-turer som arrangeres for funksjonshemmede i kommunen.

4.november 2003 – møte nr. 194
Flere og flere
ønsker å være med på turer.

De fleste nye
er unge
som fortsatt bor hjemme.

Det finnes turer for barn,
ungdommer
og voksne.

Ferie-turen til Guriset
på sommer og vinter
er for alle.

Haraldvigen er for barn.

Strømstad er for ungdom.

Forskjellige turer for voksne.

Vedtak:
Ingen vedtak.