Rådgivningsgruppen

Nr. 132 – Referat fra 12. september 2000

Referat fra 12. september 2000
Tilstede: Tove Kjevik, Harald Kjeldsberg og John-Harald Wangen
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Ingen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes (15-17)
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: 1. Adressse-liste medlemmer
2. Adresse-liste arbeids-adresser
3. Brev fra Kommunal-direktør Bjerke i BIOM
4. Svar-brev til Bjerke
5. E-post fra biblioteket
6. Brosjyre om tilsyns-utvalg
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 131.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Side – 2
Avis-utklipp
Lars Ole hadde med avis-utklipp fra sommerens avis-inn-snakk
om den nye Dissimilis fore-stillingen «Er du helt monge, eller?».
Vi snakket litt om det som sto i avisen.
Hverken Tove eller John Harald har ikke hørt ordet mongo før.
Beskjeder og informasjon
Fritds-kalenderen for høsten 2000 har kommet.
Forandringer på adress-listen,
både for hjemme og arbeid (se vedlegg 1 og 2/132).
Brev til gruppen
Brev fra kommunal-direktør Bjerke i BIOM (se sak 07/00)
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Geir Aasgaard
om møte med direktørene for LEVE og BIOM.
Internett
E-post
Fra biblioteket.
De ber om forslag til tema-treff
for høsten 2000 (se vedlegg 5/132).
Vi svarte at vi ser på saken på neste møte.
Side – 3
  Ansvars-områder
Alle – Tilgjengelighet
Nadderudhallen
Utsatt.
SAKER
04/00 «LA KLUBBEN LEVE « .
Vedtak: Utsettes.
05/00 HABILITERINGS-TJENESTEN
Vedtak: Utsettes.
06/00 KURS-DELTAGELSE
Akerhus vernepleier-høgskole skal holde kurs
om bruker-medvirkning i habilitering og re-habilitering.
Anne Dorin Johansen skal være ressurs-person på kurset.
Vi har blitt bedt om å være med på en av kurs-dagene
og holde et møte sånn som vi pleier.
Deltakerne på kurset vil da få se
hvordan vi jobber med saker vi er opptatt av.
Datoen for kurs-dagen er 24. oktober 2000.
Vedtak: Vi stiller opp på kurs-dagen.
Side – 4
07/00 LETT-LEST BROSJYRE
Brev fra kommunal-direktør Bjerke i BIOM
om brosjyre for tilsyns-utvalget (se vedlegg 3/132).
Bjerke ber oss om å lage et forslag
til en lett-lest utgave av brosjyren.
Vi kan klare å ha den ferdig innen utgangen av oktober 2000.
Vi sender et brev og forteller Bjerke om dette.
Vedtak: Lars Ole sender brev til Bjerke (se vedlegg 4/132).
Alle ser på brosjyren til neste gang og
streker under de ordene som er vanskelig å forstå
(vedlegg 6/132).
EVENTUELT
Husleie-priser i kommunale boliger – utsatt.
– Kart-legging og forslag til ny politikk.
Husleie-priser i kommunale boliger – utsatt.