Rådgivningsgruppen

Nr. 13/1999 – Temakveld 27.november 1999

Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen "La KLUBBEN leve". Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avis-intervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje, samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.

26. oktober 1999 – møte nr. 118
Renne tenker på forslag
til navn på Tema-kvelden.

På neste møte tar vi en runde på forslag til navn.

Vedtak:
En del av Tema-kvelden
blir satt av til at medlemmene i RGB
forteller om ansvars-områdene sine.

 

 

9. november 1999 – møte nr. 119
Temaet blir Handlings-programmet
isteden-for en presentasjon av RGB.

Vedtak:
Alle leser papirene fra
Handlings-programmet
som ble delt ut på møtet.

Alle tenker igjennom hva dette egentlig betyr.

 

 

23. november 1999 – møte nr. 120
På TEMA-KVELDEN går vi igjennom
det vi fikk vite av Bjørn Krogsrud
og det vi fikk vite på NFU-møtet.

Og vi bestemmer hva vi skal gjøre
i forhold til politikerne.

 

7. desember 1999 – møte nr. 121
Tema-kvelden ble brukt til
å snakke om Handlings-planen.

Først snakket vi om hvem som bruker Klubben.

Det er mange forskjellige foreninger som bruker huset
i tillegg til utviklings-hemmede.

 Vi snakket om hvem som er utviklings-hemmede.

Vi snakket om hva vi skulle gjøre
for at politikerene skal forstå
at vi trenger mer penger.

Vi avtalte møter mandag 29. november
og tirsdag 30.november 1999.

Mandagen ble brukt til å snakke mer om pengene.

Tirsdagen ble brukt til
å finne ut av
hva politikerne har sagt
om KLUBBEN tidligere.

Torsdag 2. desember begynte
Pim og Astrid på et brev til politikere.

Fredag 3. desember kom Budstikka til KLUBBEN
og tok bilder.

Mandag 6. desember var Budstikka her
og intervjuet Astrid og Stein.