Rådgivningsgruppen

Nr. 13/1993 – Saker som medlemmene i gruppen er opptatt av

Alle har saker som de er spesielt opptatt av. Vi følger opp saken og jobber også med den på egenhånd.

31.OKTOBER 1993 – møte nr. 5
Steingrim: fremtiden til Emma Hjort

Alle i gruppen tenker på hvilke saker de mener
er viktige for gruppen å jobbe med.

Vi snakker om det på neste møte.

 

14.NOVEMBER 1993 – møte nr. 6
Steingrim: Fremtiden til Emma Hjort

Rene: Tilrettelegging av Sandvika

Tove: Skal tenke på det

 

5.JUNI 1994 – møte nr. 18
Willy er opptatt av «klubben»

Per er opptatt av de som trenger hjelp kan få hjelp.

Kanskje han skal se nærmere på hva en tolk kan gjøre.