Rådgivningsgruppen

Nr. 131 – Referat fra 23. mai 2000

Referat fra 23. mai 2000
Tilstede: Per Gulbrandsen, Tove Kjevik og Anne Balstad
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg og John-Harald Wangen
Møteleder:På omgang
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 130.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter
Avis-utklipp
Tove hadde med to avis-utklipp fra Budstikka mandag 22. mai 2000.
Artikkelen handlet om Kalles ride-senter.
Beskjeder og informasjon
Tove hadde med bilder fra Tema-Helgen på Emma Hjorth.
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett
E-post
Ingen E-post
  Ansvars-områder
Alle – Tilgjengelighet
Nadderudhallen
Utsatt.
SAKER
04/00 «LA KLUBBEN LEVE « .
Snakket om hva Anne skal si.
Snakket om hva vi savner på KLUBBEN.
05/00 HABILITERINGS-TJENESTEN
Utsatt til etter sommeren.
EVENTUELT
Husleie-priser i kommunale boliger – utsatt.