Rådgivningsgruppen

Nr. 130 – Referat fra 9. mai 2000

Referat fra 9. mai 2000
Tilstede: John-Harald Wangen, Per Gulbrandsen, Tove Kjevik og
Renne Hubertus.
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg.
Møteleder:John-Harald Wangen
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes (16.15)
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Arbeids-gruppa «La KLUBBEN leve»
Vedlegg: 1/130 E-post fra DELTA-senteret
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 129.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka lørdag 6. mai 2000.
Artikkelen handlet og Anne Kvaal og epilepsi.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Den avtalte høringen 20. mai 2000
blir flyttet til 13. juni 2000 kl. 18.30 til 21.30.
Brev til gruppen
Brev om Akershus-fondet.
Vi kan ikke søke på dette fondet,
fordi vi ikke er en frivillig organisasjon.
Brevet kom veldig sent og
vi vet ikke hvem det kom fra?!
 Kontakt med samarbeids-partnere
John-Harald har prøvd å få tak i Jansen i kommunen.
Han jobber med saken.
Internett
E-post
Svar fra DELTA-senteret på spørsmålet fra Per :
«Hvor mange utviklingshemmede
jobber på vernede verksteder i Norge?» (se vedlegg 1/130).
  Ansvars-områder
Alle – Tilgjengelighet
Nadderudhallen
John-Harald sendte en E-post til Jansen.
Vi ønsker å være
behjelpelig med å se på tilgjengelig-heten.
SAKER
Side – 3
04/00 «LA KLUBBEN LEVE «
Arbeids-gruppa «La KLUBBEN leve»
var invitert på RGB-møtet fordi vi regnet med
at Budstikka skulle komme.
Wenche, John-Harald og Astrid fra Arbeids-gruppen fortalte
hva som var gjort den siste tiden.
Alle fortalte om hva vi savner,
hvordan vi har hatt det før og
hvordan vi ønsker at det skal være i frem-tiden.
Alle snakket om hvilke bilder
foto-grafen fra Budstikka skal ta.
Alle ble informert om
at høringen blir 13. juni 2000.
05/00 HABILITERINGS-TJENESTEN
Renne, Tove og Per har lyst til å delta.
John-Harald gir nærmere beskjed.
På neste møte avtaler vi nærmere
hva som er viktig å fortelle til
de ansatte i Habiliteringstjenesten.
EVENTUELT
Husleie-priser i kommunale boliger – saken ble utsatt