Rådgivningsgruppen

Nr. 129 – Referat fra 26. april 2000

Referat fra 25. april 2000
Tilstede: Harald Kjeldsberg, John-Harald Wangen, Per Gulbrandsen,
Anne Balstad, Tove Kjevik og Renne Hubertus
Meldt forfall: Ingen
Møteleder: Harald Kjeldsberg
Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 128.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter
Avis-utklipp
Ingen hadde med avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
John-Harald blir borte fra møte tirsdag 23. mai 2000.
«Big daddy» høytlesning kino 1 lørdag 29. april 200 klokken 14.00
Brev til gruppen
Dugnad torsdag 11. mai kl. 18.00 – 21.00 i Løkkåsveien 2.
Ingen av medlemmene hadde mulighet til å stille på dugnaden.
Fordi torsdager er en dårlig dag på grunn av VIVIL.
Vi skrev en lapp til Elisabeth.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
E-post
Påskehilsen fra Anja.
Invita-sjon til vår-treff på Solknatten fra NFU Bærum Lokal-lag.
Anne, Per og Renne er interessert i å dra.
  Ansvars-områder
Alle – Tilgjengelighet
Nadderudhallen
John-Harald har snakket med Jan Jansen og Harald Sveen.
Flemming Lykke har hoved-ansvaret i bygge-perioden.
Jan Ivar Jansen og Harald Sveen overtar ansvaret når bygget er ferdig.
Bygget er ferdig i september.
Side – 3
Jansen og Sveen sier de ønsker å samarbeide med oss.
John-Harald skaffer E-post adressen til Jansen.
Vi sender beskjed på E-post om at vi er interessert i
å kontaktes i forhold til å se på tilgjengelighet.
SAKER
04/00 «LA KLUBBEN LEVE «
Lars Ole orienterte kort om arbeidet
i arbeidsgruppa « La Klubben leve».
07/97 RGB SOM PROSJEKT
Ikke gjort noe siden sist
EVENTUELT
Møte på Habiliterings-tjenesten i Akershus.
Husleie-priser i kommunale boliger.