Rådgivningsgruppen

Nr. 123 – Referat fra 25. januar 2000

Referat fra 25. januar 2000
Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen, Per Gulbrandsen
Tove Kjevik , Anne Balstad og Renne Hubertus
Meldt forfall: Ingen
Møteleder:Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Marius Frogner, Astrid Kvisvik og
Anne-Gerd Steffensen fra Frp.
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 122.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp
Ingen hadde med avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Husk Tema-Kveld 12. februar 2000 kl. 17.00 til 21.00.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Irene Aaen og Ellen Kirkaas fra Bærum bibiliotek
kommer på møtet 22. februar 2000.
Internett
E-post
Ingen E-post.
  Ansvars-områder
Ble utsatt på grunn av sak 14/99.
Side – 3
SAKER
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGS-PROGRAM
FOR PERIODEN 2000 TIL 2003
Før vi fikk besøk av Anne Gerd Steffensen
fortalte Astrid hva som var gjort tidligere
i arbeidet med å sikre KLUBBENs fremtid
Astrid brukte referatene fra møtene
i arbeids-gruppen «La KLUBBEN leve»
og leste opp fra disse.
Hun fortalte hva som var gjort
siden første møte 27. novmeber 1999.
Steffensen kom og var med på resten av møtet.
Vi snakket om hva som var gjort og
at vi fortsatt er usikre på om KLUBBENs fremtid er sikret.
Vi føler at politikerne vil støtte oss,
men kanskje de ikke vet nok om budsjettet til KLUBBEN ?
Det kom frem et forslag
om at vi kan be en fra hvert parti
komme på et møte med oss.
Vi må vite mer om hva KLUBBENs budsjett blir for i år.
Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med saken
på neste møte og på Tema-Kvelden 12. februar 2000.
15/99 OPPRYDDING
Vedtak: Utsatt.
Side – 4
01/00 TEMA-KVELD 12. FEBRUAR 2000
Vi inviterer de som var med
i arbeids-gruppen «La KLUBBEN leve»
de som var med på demon-strasjonen
til Tema-Kvelden.
Andre som er interessert kan også komme.
Vedtak: Alle forteller om Tema-Kvelden
til folk de treffer.