Rådgivningsgruppen

Nr. 12/1999 – Informasjons-telefon

På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst.

12. oktober 1999 – møte nr. 117
Renne har prøvd å ringe til
Fredriksen på kvelds-tid
men det var ingen som svarte.

Vedtak:
Renne og John Harald prøver å ringe
og foreslå
at telefonen
er åpen på kvelds-tid.

26. oktober 1999 – møte nr. 118
John-Harald har ikke rukket å kontakte Fredriksen.

Renne har prøvd å ringe
på kvelds-tid og dag-tid,
men det var ingen som svarte.

Vedtak:
Renne sender en E-post fra RGB
og Jostein ringer.

26. oktober 1999 – møte nr. 118
På grunn av få på-meldte
blir seminaret utsatt til over ny-året.

Forslag til helg er 11. og 12. mars 2000.

En grunn til dette kan være
at seminaret kolliderte med
« Åpen Dag» på Hauger Verksted.

Alle som skulle delta har fått beskjed.

Vedtak:
Alle spør venner og kjente
om hvorfor de ikke meldte seg på.