Rådgivningsgruppen

Nr. 12/1996 – Navne-valg og logo

Gruppen har fått spørsmål om innspill til navnevalg og logo fra Brukerrådet.

29. oktober – møte nr. 59
Vi har mottatt et brev fra Brukerrådet ved W. Jensen.

Kopi av papirene ble delt ut på møtet (se vedlegg 1/59).

Brukerrådet ber Rådgivningsgruppen
komme med forslag til navne-valg og logo.

Vedtak:
Alle leser brevet fra Brukerrådet og
tenker på spørsmålene på første side i brevet.

Vi avgjør saken på neste møte.

 

12. november 1996 – møte nr. 60
Per foreslo «Herredshuset»
fordi det er viktig å ta vare på historien.

Harald,
Anne,
Tove
og Renne
syntes «Flerbruks-huset» er et bra navn.

Fordi det er mange som skal bruke huset og
det skal brukes til mange forskjellige ting.

Vedtak:
Brukerrådet informeres om kommentarerene.