Rådgivningsgruppen

Nr. 12/1995 – Tilgjengelighet for utviklingshemmede

Det er utarbeidet et forslag til prosjektbeskrivelse. Saken er oversendt kommunaldirektøren og er fortsatt til behandling i systemet.Saken fortsetter høsten 1996.

10. desember 1995 – møte nr. 43
Lest brev fra Kommunaldirektøren
for Kommunal-avdelingen
for Kultur- kirke og fritid (vedlegg 1/43).

Vi snakket om saken.

Forslag om samarbeid med Brukerrådet.

Vi tar opp saken på første møte på nyåret.

 

9. januar 1996 – møte nr. 44
Vedtak:
Saken tas opp på møte med Brukerrådet.

 

23.januar 1996 – møte nr. 45
Vi så på vedlegg 1/44.
Lars Ole kom med forslag om å gjøre Løkkeåsveien 2
mer tilgjengelig for utviklingshemmede.

RGB og Brukerrådet samarbeider om saken.

Gruppen syntes dette var et godt forslag.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

6. februar 1996 – møte nr. 46
Alle i gruppen ser frem til å jobbe med saken.

Dette er noe som alle er opptatt av.

Enighet i gruppen om at Brukerrådet og Rådgivningsgruppen
har det som sin oppgave å velge mellom forslag til løsninger
som bedrer tilgjengeligheten.

Det er viktig å gjøre noe med merking og skilting
i Løkkeåsveien 2.

Gruppen er spent på om forslaget til løsning
blir godt mottatt av kommunal-direktøren for KKF.

Vedtak:
Vi venter på forslaget fra Pim og Lars Ole.

Brukerrådet må også se på forslaget
før det sendes kommunal-direktøren for KKF.


20. mars 1996 – møte nr. 48
Vi fikk ikke tid til å snakke om denne saken i dag.

 Vedtak:
Lars Ole legger vedlegger forslag til prosjekt-skisse.

 

26. mars 1996 – møte nr. 49
Vi leste prosjekt-skissen.

Vedtak:
Vi ser på prosjekt-skissen på neste møte.

Alle leser denne til neste møte.

 

9. april 1996 – møte nr. 50
Siste utgave av prosjekt-beskrivelsen ble delt ut.

Prosjekt-beskrivelsen
er sendt til kommunaldirektøren for KKF.

Vedtak:
Alle leser prosjekt-skissen til neste gang.

Alt som er vanskelig å forstå,
skal strekes under.

 

23. april 1996 – møte nr. 51
Brev fra Bodil Riisberg i KKF.

De har mottatt prosjekt-skissen og
gir oss et svar innen 30.04.96

Alle har lest prosjekt-skissen
men ikke alle har streket under.

Vedtak:
Alle leser prosjekt-skissen til neste gang.

Alt som er vanskelig å forstå,
skal strekes under.

 

7. mai 1996 – møte nr. 52
Rene leste opp brevet fra Bodil Riisberg.

Vi forstår ikke hvorfor prosjekt-beskrivelsen
ikke er god nok.

Per mener at tilgjengelighet for utviklingshemmede
er at teksten er skrevet
uten for mange vanskelige ord
og med bokstaver som er store nok.

Per foreslår
at vi snakker med Brukerrådet
for å finne ut
hva vi skal svare.

Lars Ole sender et brev til Kommunaldirektøren og
forteller hva gruppen tenker om saken.

Vedtak:
Saken utsettes.

Lars Ole sender brevet.

 

22. mai 1996 – møte nr. 53
Vi har sett på side 1 og 2
i prosjektbeskrivelsen.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

4. juni 1996 – møte nr. 54
Referat fra møtet med kommunal-direktøren.

Vi leste side 5 i prosjekt-beskrivelsen.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

4.september 1996 – møte nr. 55
Brev fra Bodil Riisberg (se vedlegg 2/55).

Claus Andersen og Bodil Riisberg
skal på et møte med SINTEF.

Claus Andersen
ønsker å bruke RGB
som referansegruppe
hvis det blir noe av prosjektet.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg
og hører hvordan det går med saken.

 

17. september 1996 – møte nr. 56
Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg
og hører hvordan det går med saken.

Vedtak:
Venter på svar fra Bodil Risberg

 

10. desember 1996 – møte nr. 62
Vi har fått brev fra Bodil Riisberg (vedlegg 1/62).

Renne ønsket en bedre forklaring på
hvorfor vårt prosjekt ikke lenger er aktuelt.

Harald og Renne
ønsket å få vite mer om EU-prosjektet.

Vedtak:
Vi inviterer Claus Andersen til et møte i januar
for å fortelle oss om EU-prosjektet.

Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg
og spør om hvorfor vårt prosjekt
ikke lenger er aktuelt.

 

14. januar 1997 – møte nr. 63
Lars Ole har snakket med Bodil Riisberg
og fått vite at RGBs tilgjengelighets-prosjekt er utsatt
på ubestemt tid som et resultat av EU-prosjektet.
Claus Andersen sier han gjerne vil komme og
fortelle om EU-prosjektet.

Vedtak:
Vi inviterer Claus Andersen til neste møte
for å fortelle oss om EU-prosjektet.

 

28. januar 1997 – møte nr. 64
Claus Andersen fortalte om EU-prosjektet.

Prosjektet skal handle om informasjon som ALLE kan forstå.

Claus samarbeider med Tor Endresen på SINTEF.

Arbeidet med å gjøre tog- og buss-terminalen i Sandvika
mer tilgjengelig
var ut-gangspunktet for EU-prosjektet.

Tre land skal samarbeide om
tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Landene er England,
Portugal
og Norge.

England skal spesielt ta hensyn til blinde og svak-synte.

Portugal skal ta spesielt hensyn til døve.

Norge skal ta spesielt hensyn til eldre og utviklingshemmede.

EU-prosjektet har fått penger fra EU
så alt er klart for å starte opp.

Brukernes behov og kunnskap er viktig for prosjektet.

RGB blir kanskje bedt om å hjelpe til.

Vedtak:
Vi venter på fore-spørsel og referat
om hvordan det går med prosjektet.