Rådgivningsgruppen

Nr. 12/1993 – Emma Hjorth (EHH)

Et av medlemmene i gruppen er spesielt opptatt av fremtiden til EHH og har det som sitt hovedområde (13/93).

31. OKTOBER 1993 – møte nr. 5
Bærum kommune skal overta

 

14. NOVEMBER 1993 – møte nr. 6
Steingrim leste avisutklippet om «mønsterby»

Vi snakket om det som sto i avisutklippet.

Steingrim er usikker på hvem det er som skal flytte inn.

Kjenner de til psykisk utviklingshemmedes behov?

Gruppen skal følge med på hva som skjer
på Emma Hjorts hjem.

Forslag fra rene om å dra opp
og se på området til våren.

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10

Det ble delt ut disposisjonsplan for eiendommen

Emma hjorts hjem.

 

VEDTAK:
Lars Ole lager en lettlest oversikt

Over de viktigste punktene i planen.

 

6/22. FEBRUAR 1994 – møte nr. 11/12
Vi snakket litt om Emma Hjorts hjem

Og planene for utbyggingen.

22. februar snakket vi om det Henning skal si på
Para-lympisk.

Han skal fortelle om rådgivningsgruppen i Asker i 10 minutter.

 

6. MARS 1994 – møte nr. 13
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
for utbyggingen av Emma Hjorts hjem.

Vedtak:
Vi lager forslag til brev på neste møte.

 

20.MARS 1994 – møte nr. 14
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
for utbyggingen av Emma Hjorts hjem

Vedtak:
Saken ble utsatt.

 

10. APRIL 1994 – møte nr. 15
VEDTAK:
ALLE LESER GJENNOM LETT-LEST UTGAVEN
AV PLANENE FOR EMMA HJORTS HJEM TIL NESTE MØTE.

SETTER KRYSS VED DE STEDENE
DER DET ER NOE SOM ER VANSKELIG Å FORSTÅ.

VI SER PÅ KOMMENTARENE PÅ NESTE MØTE.

 

24. APRIL 1994 – møte nr. 16
Steingrim har snakket med andre på Emma Hjorts hjem.

Når det nå skal kalles Tokerud
synes Steingrim det er ok.

Steingrim har ikke fått snakket med Ellen Johansen.

Vi har sett gjennom saks-papirene
og satt kryss
ved det som var vanskelig å forstå.

Vedtak:
Ta ut av saks-papirene det som ikke er så viktig, s
lik at det ikke blir så mange sider å forholde seg til.

Vi fortsetter å følge med på hva som skjer på området.

Lars Ole lager forslag til brev
som vi kan sende til prosjektleder Britt Kolstø
og konsulent Grethe Dammen.

I brevet foreslår vi at det lages lett-lest informasjon
for psykisk utviklingshemmede om hva som skal skje
på området Emma Hjorts hjem.

 

8. MAI 1994 – møte nr. 17
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

 

5. JUNI 1994 – møte nr. 18
Vi lager forslag til Britt Kolstø (vedlegg 1)

 

Vedtak:
Lars Ole gjør ferdig planen
og sender den sammen med brevet til Britt Kolstø.

 

28. AUGUST 1994 – møte nr. 19
Vi har fått brev fra Emma-prosjektet.

Vi leste gjennom brevet.

Vi forbereder møte 4. September.

Vedtak:
Lars Ole gir Emma-prosjektet

Beskjed om at vi kommer på møte.

 

4. SEPTEMBER 1994 – møte nr. 20
Vi snakket litt om møtet 8. September.

Vedtak:
Vi møtes hos Steingrim først å snakker om saken.

Lars Ole møter per i Sandvika klokken 17.30

Og Rene på Texaco-stasjonen på Hauger klokken 17.40.

 

25. SEPTEMBER 1994 – møte nr. 21
Per leste referatet fra møtet 8. September.

Per synes det skal hete Emma Hjort.

Per mener det ikke skal hete Tokerud.

Fordi det er et negativt ord
Rene og Willy
synes ikke det spiller noen rolle

om det heter Tokerud
eller Emma Hjorth.

 

Vedtak:
Vi spør tove og Steingrim på neste møte.

Før neste møte skal alle spørre tre personer

Om hva de synes om navnet.

Vi foreslår at Anne og Grethe kommer på møte 20.11.

Lars Ole ringer å gir beskjed.

 

9. OKTOBER 1994 – møte nr. 22
Steingrim og Tove synes det skal hete Emma Hjort.

Rene har spurt 3 personer
som alle vil det skal hete Emma Hjort.

fordi det er det navnet de kjenner.

Per har spurt sin mor
som synes det skal hete Emma Hjort.

Steingrim har ikke spurt noen.

Tove har spurt sin mor og far.
De synes det skal hete Emma Hjort.

Forslag fra Per om å lage en liste
som kan brukes til å skrive ned
hva folk mener at området Emma Hjorths hjem
skal kalles Tokerud eller Emma Hjorth.

Lars Ole har gitt beskjed til Anne og Grethe
om møte 20. November.

Vedtak:
Alle spør til neste møte.

 

6. NOVEMBER 1994 – møte nr. 23
Det er bare Willy som har fylt ut
det skjemaet som ble delt ut på siste møte.

12 svar som alle ønsker navn Emma Hjorth.

Vedtak:
Alle spør flere til neste møte.

 

20.NOVEMBER 1994 – møte nr. 24
Tove har spurt 8 medlemmer og ledere på klubben.

Det var bare en som ville at det skulle hete Tokerud.

Rene har spurt folk på jobben,
10 mente det skulle hete Emma Hjorth
og 4 mente det skulle hete Tokerud.

Vedtak:
De som har lyst til å spørre flere gjør det.

 

4. DESEMBER 1994 – møte nr. 25
Medlemmene har mange personer om de
synes det skal hete Tokerud eller Emma Hjorth.

Det var bare en som synes det skal hete Tokerud.

De andre synes det skal hete Emma Hjort.

Steingrim har vært på ide-møte 7. november
om hva som skjer på området Emma Hjort.

Anne Landgraff tar kontakt med oss
når det skal være et nytt møte med område-prosjektet
om planene for området Emma Hjorths hjem.

Vedtak:
Vi venter på svar fra Anne Landgraff.

 

18. DESEMBER 1994 – møte nr. 26
Vi har fått et eksemplar av område-info.

Lars Ole ber Landgraff sende område-info
til samtlige medlemmer i gruppen.

Brev fra kommunal-avdelingen for
Kultur, kirke og fritid.

De ber oss om å si hva vi mener om
forslaget til nytt navn på Emma Hjorts hjem.

Det nye forslaget er Granvin.

VEDTAK:
Gruppen mener det skal fortsette å hete Emma Hjort.

Lars Ole sender brev til kirke, kultur og fritid.