Rådgivningsgruppen

Nr. 120 – Referat fra 23. november 1999

Referat fra 23. november 1999
Tilstede: Harald Kjeldsberg, Jostein B. Jonsen og Renne Hubertus
Meldt forfall: John Harald Wangen, Per Guldbransen, Anne Balstad og
Tove Kjevik
Møteleder: Anne Balstad
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Bjørn Krogsrud
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 119.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen.
Avis-utklipp
Ingen.
.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Ingen.
Brev til gruppen
Ingen.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen.
Internett
E-post
Bilder av med-lemmene som Lars Ole har sendt.

 
  Ansvars-områder
Tove- Biblioteket
Lørdag 20. november var lese- gruppen
på besøk hos Tove og Jostein.
Klar Tale var også der og gjorde intervju.
SAKER
13/99 TEMA-KVELD 27. november 1999.
På TEMA-KVELDEN går vi igjennom
det vi fikk vite av Bjørn Krogsrud
og det vi fikk vite på NFU-møtet.
Og vi bestemmer hva vi skal gjøre i forhold til politikerne.
Side – 3
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGS-PROGRAM
FOR PERIODEN 2000 – 2003
Bjørn Krogsrud sa at utviklings-hemmede er nødt til
«å skrike høyt for å bli hørt»
Han mener at RGB
må gjøre alt som er mulig
for å få politikerene
til høre på hva som er viktig for oss.
Man kan invitere Budstikka til en prat
om hva som er viktig for RGB.
Man kan demon-strere i Borg-gården
rett før kommune-styrremøte 15. desember1999.
Man kan sende brev til lederne i hvert parti
og fortelle om de viktigste sakene.