Rådgivningsgruppen

Nr. 119 – Referat fra 9. november 1999

Referat fra 9. november 1999
Tilstede: Harald Kjeldsberg, Jostein B. Jonsen, John Harald
Wangen, Per Guldbransen, Anna Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad
Møteleder:Renne Hubertus
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Bjørg Devik Sveum
Vedlegg: 1/119 Svar fra Bærum valgstyre.
2/119 Virksomhetsplan for Løkkkeåsveien 2- Klubben
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 118.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Anja hadde med avis-utklipp fra Budstikka 9. november 1999
med reportasje om Høyt-lesningen.
.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Torsdag 25. november 1999 kl.19.00
er det møte om handlings-planen
i Løkkeåsveien 2.
Lørdag 27. november 1999
er det Tema-Kveld i Løkkeåsveien 2
hvor vi snakker om
handlings- programmet.
Vi møtes kl.17.00-21.00
Lørdag 13.november kl.13.00
er det premiere på Høyt-lesningen.
Vi sees!
Brev til gruppen
Svar fra Bærum valg-styre (se vedlegg 1/119)
 Kontakt med samarbeids-partnere
Internett
E-post
Ingen post.
 
  Ansvars-områder
Tove forteller om be-faringen på
Eiksmarka bibliotek
på neste møte.
.
Anne og Anja lager en avtale på neste møte
for videre arbeid med virksomhets-planen.
Side – 3
Harald leser opp brevet
han har skrevet til REGA
på neste møte.
SAKER
13/99 TEMA-KVELD 27. november 1999.
Temaet blir Handlings-programmet
isteden-for en presentasjon av RGB.
Vedtak: Alle leser papirene fra
Handlings-programmet
som ble delt ut på møtet.
Alle tenker igjennom hva dette egentlig betyr.
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGS-PROGRAM 2000-
2003
Bjørg Devik Sveum fra avd. arbeid,opplæring og
fritid svarte på spørsmål.
Hun kom som et resultat av faks til ordføreren (se vedlegg 3/119)
Hun sier at ingenting (Emma kafe, Klubben, eller
ESA)kommer til å legges ned
men at de er nødt til å gjøre om på endel
av tilbudene.
Det kan for eksempel være snakk om å flytte
Fredags-treff til Emma Kafe og
flytte ESA til dagtilbudet på Emma Hjorth.
Vi kommer til å få mer klarhet i dette på møtet
25. november (se beskjeder og informasjon).
Vedtak: Alle leser igjennom papirene som handler
om handlings-programmet og stiller på møte
25.novmber kl.19.00 i Løkkeåsveien 2.
(Tove er bortreist)