Rådgivningsgruppen

Nr. 117 – Referat fra 12. oktober 1999

Referat fra 12. oktober 1999
Tilstede: John-Harald Wangen, Per Gulbransen
Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad.
Møteleder:Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk:
Vedlegg: 1. Svar fra DELTA-senteret 1/116
2. Plan for ansvarsområdet til Renne 2/116
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 116.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Tove har med Budstikka-utklipp
fra inn-vielse av sin nye bolig.
.
Beskjeder og informasjon
Side – 2
Høyt-lesningen har premiere 13. november.
Filmen som blir vist først er
«Doktor Dolittle» med skue-spilleren Eddie Murphy.
Brev til gruppen
Brev fra Tveit i Kultur-avdelingen
med spørsmål
om vi fortsatt vil bruke
lokalene i Løkkeåsveien 2,
i år 2000.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Ellen Johansen
i Emma Hjorths venner.
Hun kommer til å delta på Tema-Helg 30. oktober.
Internett
E-post
Trude Kjelle svarte fra DELTA -senteret.
Hun lurer på hvilke symboler
vi er ute etter ( vedlegg 1/116.)
Vi sender en ny E-post.
 
  Ansvars-områder
Tove og Anja lager en avtale på neste møte
for videre arbeid med virksomhets-planen.
Per og Lars Ole lager en avtale på neste møte
for videre arbeid med virksomhets-planen.
John Harald tar kontakt med Kirsten Hognestad Haugen
innen neste møte.
Anne og Anja lager en avtale på neste møte
for videre arbeid med virksomhets-planen.
Renne hatt møte og laget plan(Se vedlegg 1/117)
Side – 3
Harald og Anja lager en avtale på neste møte
for videre arbeid med virksomhets-planen
SAKER
12/99 INFORMASJONS-TELEFON
Renne har prøvd å ringe til
Fredriksen på kvelds-tid
men det var ingen som svarte.
Vedtak: Renne og John Harald prøver å ringe og
foreslå at telefonen er åpen på kvelds-tid.
11/99 TEMA-HELG II- Emma Hjorths historie
Gruppen så på invitasjonen og syntes den var fin.
Renne og Tove har allerede meldt seg på.
John Harald foreslår å kontakte
Rolf Bratvoll som bidrags-yter.
Renne foreslår Bjørg Engeseth, Eva Jacobsen,
Dagmar ….og Bjørg Solhett
Harald bodde på Borgen og Skaret.
Han vil gjerne invitere: Steinar Fagerlid,
Harald Sletten (Lippestadveien 31),
Liv Frostad og Sidsel Tangvik
Vedtak: Invita-sjonen er godkjent og sendes ut 13. oktober.
EVENTUELT
Harald skal snakke med Jostein og
minne ham på møtet 26.oktober.