Rådgivningsgruppen

Nr. 116 – Referat fra 28. september 1999

Referat fra 28. september 1999
Tilstede: John-Harald Wangen, Harald Kjeldsberg Anne Balstad
Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anja Bjorøy og Harald Kjeldsberg.
Møteleder:
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk:
Vedlegg: Vedlegg 1/116 Per Fredriksens informasjons-telefon.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 115.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Ingen.
.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Tilrette-leggerne sender ut livs-løp- skjema
til de som deltok på seminaret i våres.
Brev til gruppen
Fått kort fra Lars Oles ferie med Hurtigruta .
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett
E-post
Vi sendte en e-post til DELTA-senteret
hvor vi etterlyste symboler
i forhold til tilrettelegging.
  Ansvars-områder
Tove var på biblioteket 18.september 1999.
Det ble snakket om hvordan man sender E-post.
Lederene i lese-gruppa
ønsker å møte medlemmene i RGB igjen.
John Harald skal finne kontakt-person i Bærum kommune.
Ta kontakt med Kirsten Hognestad Haugen
og spør henne om hun kan bidra
med noe i fohold til høstens mål (Vedlegg 1/114)
Anne skal jobbe ut kontrakt sammen Anja.
Renne skal jobbe ut kontrakt sammmen med Lars Ole.
Møte Lars Ole på Camilla kafe
i Sandvika fredag 8.oktober kl. 15.30
Side – 3
SAKER
04/99 VALG 1999
Vi så på hjemme-siden til Hynne.
Der han fortalte om seg selv,
hva han gjør og hva han vil gjøre.
På samme side fant vi også
noe om Per Fredriksens informasjons-telefon se vedlegg 1/116.
Kansje vi skal sende et spørsmål
til ham på neste møte?
Vedtak: Alle tenker på om de har et spørsmål
å sende til Fredriksens.
11/99 TEMA-HELG II- Emma Hjorths historie
Lars Ole fortalte fra siste møte i arbeids-gruppen.
Vi snakket om tids-punktene og
alle var enige om at det hørtes fint ut.
På spørsmål om hvem som skal inviteres på festen,
ønsket alle i gruppen å invitere
de som har jobbet på deres avdeling
den tiden de bodde der.
Vi hadde av-stemmning,
for å av-gjøre om programmet på Tema-Helgen
skulle følge en tids-rekke eller
ta for seg ett og ett tema.
Begge forslag fikk like menge stemmer.
Vedtak: Lars Ole ringer Harald og hans stemme avgjør
hvordan programmet blir lagt opp.
EVENTUELT
Vi snakket om hva medlemmene i gruppen
syntes om at Jostein skulle begynne.
Vi ble enige om at Jostein kan ha en prøve-periode fram til jul.