Rådgivningsgruppen

Nr. 115 – Referat fra 14. september 1999

Referat fra 14. september 1999
Tilstede: John-Harald Wangen, Harald Kjeldsberg og Anne Balstad
Meldt forfall: Renne Hubertus og Lars Ole
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Jostein Boman Jonsen
Vedlegg: Vedlegg 1/115 Valg-løpe-seddel
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 114.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter.
Avis-utklipp
Tove har med ut-klipp fra Budstikka.
Der ståt det at politikerene
og admininstrasjonen i Bærum
samarbeider for dårlig.
Ordfører Odd Reinsfelt er enig i dette.
.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lørdag 25. september reiser Vivil til Haraldvangen.
Tove og Jostein B. Jonsen skal være med.
Denne kvelden skulle det også ha vært tema-kveld,
men denne blir avlyst.
Fritids-kalenderen for høsten 1999 er kommet.
Brev til gruppen
Program for Kultur-kvartalet i Sandvika.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett
E-post
Ingen post.
  Ansvars-områder
Tove skal på lese-gruppe lørdag 18. september 1999.
SAKER
01/98 Emma museum
Vi gjorde noen små endringer i teksten.
Vedtak: Anja sender det siste utkastet til Solveig Tudtvedt.
Side – 3
04/99 VALG 1999
Vi skrev en rapport om tilgjengelig-heten i valg-lokalene.
Det manglet valg-brosjyre alle steder.
Vedtak: Anja sender rapporten til valgstyret.
11/99 SEMINAR II- Emma Hjorths historie
Harald foreslår å få Nils, Bjarne, Erling og Bjørn
til å fortelle om hvordan de har opplevd Emma Hjorth.
John Harald foreslår å invitere
journalister fra Samfunn for alle.
Helge Morset og Ragnhild Perhson
er det også flere som ønsker å høre fortelle fra Emma Hjorth.
Vedtak: Alle snakker med folk rundt omkring
for å finne ut hva de ønsker seg
av et seminar om Emma Hjorths historie.
Vi fortsetter forslags-runden på neste møte.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.