Rådgivningsgruppen

Nr. 114 – Referat fra 31. august 1999

Referat fra 31. august 1999
Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Harald Kjeldsberg og
Per Guldbrandsen og Renne Hubertus.
Meldt forfall: Ingen
Møteleder: Anne Balstad
Referent: Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Vedlegg 1. Ansvarsområde for John Harald Wangen.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 113.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Anja har vært på FFO-møte (Felles-organisasjonen for
funksjonshemmede)
Politikerene ble invitert til å fortelle
hva de har tenkt å gjøre for funksjons-hemmmede.
Funksjons-hemmmede får stadig færre TT-kort.
Dette er mange misfornøyde med.
Politikerene fikk beskjed om å påvirke fylkes-nemda
slik at det blir satt av mer penger til TT-kort.
Tilgjengelighet ble også tatt opp.
Side – 2
Det blir fremdeles bygget boliger (Vennersborg)
som ikke er godt nok tilrettelagt for funksjonshemmede.
Tove, Harald, John Harald, Lars Ole og Anja
har vært på møte som NFU arrangerte.
Politikerene skulle fortelle
hva de vil gjøre for utviklingshemmede og
mangel på boliger.
Det mangler 150 boliger for utviklings-hemmede.
De har vedtatt at det skal bygges 4 leiligheter i året.
Hittil i år har de ikke bygget noen!

Avis-utklipp
Tove har med utklipp fra Bæringen.
Utklippet har en oversikt over
hvilken stemme-krets man tilhører.
Pim har klippet ut et intervju fra Budstikka
onsdag 25. august 1999.
Utklippet er en opp-summering av møtet som NFU arrangerte.

Beskjeder og informasjon
Jostein Boman Jonsen har lyst til å begynne i RGB.
Gruppen vil gjerne hilse på ham.
Vi sender ham saks-liste og referat og
inviterer ham til å komme på møtet 14. september 1999.
RGB har fått et kamera fra Lars Ole.
Alle må huske på å ta med kameraet når vi er på turer
eller andre steder hvor det okay å ta bilder.
John Harald har fått for-lenget permisjonen sin.
Brev til gruppen
Nytt nummer av samfunn for alle.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Side – 3
Lars Ole har vært i kontakt med Hognestad Haugen
og Elvemo for å få overført penger til gruppe
. Det er nå i orden.
Geir Aasgaard begynner å jobbe i kommunen igjen.
Internett
E-post
Det var bare et kjærlighets-brev som var kommet feil.
  Ansvars-områder
John Harald leste opp kontrakten
for ansvars-området sitt.
Alle skal lage en lik kontrakt for sitt ansvars-område.
SAKER
01/98 Emma museum
Vedtak: Vi ser igennom det siste ut-kastet (vedlegg 1/112)
og fortsetter saken på neste møte.
04/99 VALG 1999
Valgstyret har laget en brosjyre
Side – 4
om hvordan man stemmer. .
Denne skal legges ut i
valglokalene og i kommunegården.
Vedtak: Mandag 13. september tar vi en felles befaring
og stemme-runde.
Tove og Harald møter Anja på
Rådhuset i Sandvika16.30.
Anja møter Anne og Renne kl.18.00 på Lesterud skole.
Per og John Harald møter Anja på Grinilund kirke kl.19.30.
Lars Ole ringer valg-styret og ber dem
legge ut valg-brosjyren
på arbeid-splassene.
11/99 SEMINAR II- Emma Hjorths historie
Lars Ole, Pim og Anja har hatt møte
med Regionalt aktivitets-senter på Emma Hjorth.
Vi har tenkt å dele opp temaet i 3 deler,
områdets “barndom”, “ungdom” og “voksen”.
En ide er å kontakte folk
som har betydd mye for området
og som kan komme å fortelle.
Det er ingenting som er bestemt ennå
og våre forslag er med på å bestemme programmet.
Vedtak: Alle tenker på hva de synes
kan være spennende å ta opp.
Vi tar en forslags-runde på neste møte.
EVENTUELT
Ingen saker.