Rådgivningsgruppen

Nr. 11/2005 – Tema-kveld / helg

Onsdag 14. desember laget vi tema-kveld sammen med PLO - Pleie og omsorg.

11.oktober 2005 – møte nr. 230

Forslag til temaer:

  • Brukerråd i PLO
  • Seksualitet – kjæreste – venner
  • Hjelpeverge-ordningen
  • Rettigheter og lover

Alle temaene handler om
hvem som bestemmer hva,
på forskjellige arenaer.

Vedtak: 
Vi satser på tirsdag 6. desember fra kl. 18.00 til 21.00.

Vi inviterer SOR,
NFU lokal og sentralt.

Vi ber Sven Erik eller Tage Gam komme
og fortelle om Bruker-råd i PLO.

 

25.oktober 2005 – møte nr. 231
Se sak 10/05.

Vedtak: 
Invitere fagkonsulenter til neste møte
og planlegge kvelden sammen med de.

 

8.november 2005 – møte nr. 232
Se sak 10/05.

På Tema-kvelden
må Brukerne få informasjon
om hvordan systemet fungerer.

Hvem er tjeneste-leder for hvilke boliger.

Hva er et tjeneste-sted?

Hva er en tjeneste-leder?

Hva er en fag-konsulent?

Hvem er fag-konsulent hvor?

Planlegge temakveld:
Hvordan legge opp tema-kvelden?

Hvordan velge medlemmer?

Hvem har ansvaret for valgene?

Sende ut invitasjon

 Vedtak:
Fortsette saken på neste møte

 

 

22.november 2005 – møte nr. 233
Vi har laget et forslag til invitasjon,
hvem som skal inviteres og program.

PLO i samarbeid med RGB inviterer.

Møtelokale er M1 og M2 i kommunegården
onsdag 14. desember kl. 18.00 til 21.00.

Hvem inviteres?

Brukere,
tjensteledere,
fagkonsulenter,
pårørende,
NFU (sentralt og lokalt),
ledere på arbeidssenter og fritidstilbud,
fredagsstyret
og REGA-rådet,
funksjonshemmedes råd,
administrasjon,
kommunalsjef,
eldreråd,
politikere
og SOR.

Forslag til program:
18.00 start og innsjekking

John-Harald registrerer.

Hanne, Anne, Tove LON servering.

18.10 Rita ønsker velkommen
18.15 Sven Erik Tholander innledning
18.40 Leif Kåre om RGBs forarbeid
18.50 Pause
19.05 Andre innspill – andre brukerråd
19.30 Gruppearbeid og pause
20.15 Innspill fra gruppearbeid
20.50 Avslutning og oppsummering
21.00 Ferdig

Presse?
Budstikka,
Klar Tale
og Samfunn for alle.

 Hvem sender ut invitasjonene
og ordner med påmelding?

Bestilling av kringle og kaffe?

 Vedtak:
Fortsette saken på neste møte.

Tilretteleggerne
tar dette opp
med Sven Erik Tholander.

 

6.desember 2005 – møte nr. 234
Lars-Ove handler inn kaffe,
te,
røde telys,
røde servietter,
kopper,
kaffefløte
og kringle.

Vi møtes kl. 17.30

Leif Kåre,
Anne
og Tove ordner med servering-bordet.

Rita
og John-Harald
tar i mot gjestene.

Vi tar noen bilder
og lager en liten reportasje fra kvelden.

Legger den på vår hjemmeside
og sender en kopi til pressen.

 Vedtak:
Vi møtes kl. 17.30.